PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Политика на конфиденциалност и защита
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Защита на авторските права

Администрацията на Президента на Република България е изключителен собственик на сайта http://www.bgkoleda.bg, заедно с всички негови приложения и модули.

Автор на всички публикации и материали в сайта е Администрацията на Президента на Република България. Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: bgkoleda@president.bg

Авторските права върху всички публикации и текстове или части от текст на страниците на http://www.bgkoleda.bg притежава Администрация на Президента на Република България. Всички изображения, документи, както и всички други материали в този сайт са притежание на Администрация на Президента на Република България или на трети лица и се разпространяват съгласно условията и реда на Creative Commons Attribution 2.5 License, посочени в Copyright and Legal Policy. Потребителят и посетителят могат да копират и използват информация от сайта за комерсиални цели само при посочените по-долу условия.

При използването на материали и произведения от интернет страниците на http://bgkoleda.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените в Copyright and Legal Policy условия съгласно Creative Commons Attribution 2.5 License, освен в случаите когато с договор или споразумение, не са договорени или уточнени допълнителни условия, посочени изрично в съответните произведения.

Линкове към други уеб страници и сайтове

За улесняване достъпа Ви до информация Администрацията на Президента на Република България може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети лица.

Уеб страниците на http://www.bgkoleda.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят трети лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Администрацията на Президента на Република България не поема отговорност за информацията, която се публикува на техните страници.

Линковете от сайта www.bgkoleda.bg към подобни интернет страници представляват единствено препоръка и източник на допълнителна информация. Администрацията на Президента на Република България няма никакво влияние върху публикационната политика на тези източници на информация и с настоящото декларира, че не носи отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на публикуваната там информация спрямо конкретна институционална или корпоративна политика.

Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия и видео материал, както и всички видове материали и документи, собственост на Администрация на Президента на Република България или трети лица, за забранени от закона или несъвместими с описаните тук условия, действия и цели. Като изпращате материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Администрацията на Президента на Република България, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трето лице предприеме действия срещу Вас във връзка с материал, който сте предоставили. Администрацията на Президента на Република България осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Администрацията на Президента на Република България може по всяко време и по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Администрацията на Президента на Република България си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им. Настоящото споразумение между Администрацията на Президента на Република България и посетителите на сайта се прилага до прекратяването му от една от страните. Вие можете да го прекратите, като преустановите използването и достъпа до уеб сайта на Администрацията на Президента на Република България и като унищожите изтеглените или съхранени по друг начин материали. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта, ще бъдат предупреждавани и при повторно нарушение и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат обект на мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

След като вече посещавате уеб страниците на Администрация на Президента на Република България, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с институционалния ни уеб сайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, като личните Ви данни са напълно защитени. Подчертаваме, че събираме данни, необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме данни, директно получени от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на Администрацията на Президента на Република България е да гарантира на своите потребители достатъчно високо ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

Администрацията на Президента на Република България с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от загуба, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за информационен бюлетин, онлайн заявлението за предоставяне на услуги, онлайн кандидатстване за стажантски програми и други са строго наблюдавани и контролирани процеси.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни няма да бъдат използвани за цели, непубликувани в настоящото Изявление. Администрацията на Президента на Република България не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

Администрацията на Президента на Република България, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, при нужда от защита на правата на собственост върху сайта или при нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме датата на актуализацията. Ако в съдържанието са налице промени в основни параметри, всички изменения ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви бъде изпратено лично известие. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Администрация на Президента на Република България и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: bgloleda@president.bg.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате условията на настоящото Изявление.