PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Експертен съвет на българската коледа
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Експертния съвет към ”Българската Коледа”, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива. Експертния съвет включва представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Център „Фонд за лечение на деца“, Националния консултант по детски болести, Българска асоциация за закрила на пациентите, Български дарителски форум и гражданската инициатива „Спаси, дари на…“.

 • Проф. Виолета Йотова, дм

  Проф. Виолета Йотова, дм

  "Проф. д-р Виолета Йотова е ръководител на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицински университет – Варна, и ръководител на Първа детска клиника в Университетската болница „Св. Марина" във Варна."

 • Проф. Пенка Переновска, дм

  Проф. Пенка Переновска, дм

  "Експерт по детски болести към Министерство на здравеопазването, началник на Клиника по детски болести в УМБАЛ "Александровска" и член на Българската педиатрична асоциация"

 • Доц. Мария Гайдарова, дм

  Доц. Мария Гайдарова, дм

  "Доц. Мария Гайдарова, дм е началник на клиниката по нефрология и диализа към СБДАЛБ „Проф. Иван Митев“ – София. "

 • Проф. д-р Анна Кънева, дм

  Проф. д-р Анна Кънева, дм

  "Проф. Анна Кънева е началник на Клиника по детска кардиология в Национална кардиологична болница."

 • Проф. Добрин Константинов, дм

  Проф. Добрин Константинов, дм

  "Експерт по детска клинична хематология, онкология и трансплантология към Министерство на здравеопазването, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" и член на Българската педиатрична асоциация"

 • Проф. Боряна Слънчева, дм

  Проф. Боряна Слънчева, дм

  "Експерт по неонатология към Министерство на здравеопазването, началник на Клиника по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом" и член на Българска асоциация по неонатология"

 • Проф. Мая Кръстева, дм

  Проф. Мая Кръстева, дм

  "Експерт по неонатология към Министерство на здравеопазването, началник на Отделение по Неонатология в УМБАЛ "Свети Георги" и председател на Българска асоциация по неонатология"

 • Проф. Стефан Стефанов, дм

  Проф. Стефан Стефанов, дм

  "Водещ специалист по детска ревматология, началник на Клиника по ревматология, кардиология и хематология в СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" и член на Българската педиатрична асоциация"

 • Д-р Ирина Ковачева

  Д-р Ирина Ковачева

  "Експерт в Дирекция "Медицински дейности" в Министерство на здравеопазването."

 • Красимира Величкова

  Красимира Величкова

  "Директор на "Български дарителски форум""

 • Пламен Таушанов

  Пламен Таушанов

  "Адвокат и председател на УС на Българска асоциация за закрила на пациентите"

Кратка автобиография

Проф. Виолета Йотова, дм

Проф. Виолета Йотова, дм

Проф. д-р Виолета Йотова е ръководител на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицински университет – Варна, и ръководител на Първа детска клиника в Университетската болница „Св. Марина" във Варна.

 Проф. Виолета Йотова има придобити специалности по педиатрия, ендокринология и болести на обмяната в детска възраст. Специализирала е в Ротердам, Холандия (1993 г.) и Единбург Великобритания (1998 г.)

 През 2007 година се хабилитира като доцент, а през 2013 – като професор по педиатрия.

 Директор е на Експертния център по редки ендокринни заболявания към УМБАЛ „Света Марина“, който е включен в европейската мрежа за редките болести, и е ръководител на направление „Педиатрия“.

 Има над 130 научни публикации и участия в български и международни форуми.

Кратка автобиография

Проф. Пенка Переновска, дм

Проф. Пенка Переновска, дм

Проф. д-р Пенка Илиева Илиева Переновска е педиатър-пулмолог от град София, Началник клиника на Детска клиника на УМБАЛ Александровска.
След като завършва медицина в МУ-София проф. Д-р Пенка Переновска започва работа в І Детска клиника на Александровска болница в столицата като стажант-асистент, а по-късно като асистент, старши и главен асистент. През 2007 г. е назначена за началник на клиниката.
От 1978 г. до 1981 г. специализира в Научноизследователския институт по педиатрия и детска хирургия в Москва по проблемите на съвременните бронхологични, имунологични и цитологични методики.
През 1982 г. Проф. Д-р Переновска защитава кандидатска дисертация на тема "Клинично значение на определянето на секреторните имуноглобулини в бронхиалния секрет при деца с хронични белодробни заболявания". Преминава и пълния курс на обучение по акупунктура в Международния център по рефлексотерапия, Москва.
Проф. Переновска членува в следните професионални и научни организации: Български лекарски съюз; Българска асоциация по педиатрия (зам.-председател от 2012 год.); Българско дружество по алергология; Българска асоциация по детска пневмология (зам.-председател от 2011 год.); Българско дружество по белодробни болести; Съосновател на Българското дружество по ваксинопрофилактика; Европейска академия по алергология; ERS (European respiratory society); ESID (European society for infectious diseases); CEVAG Група за ваксинопрофилактика за страните от Централна и Източна Европа.
Носител на І- ва награда в постерната сесия на Европейския конгрес по астма- 2006 г., Испания.
Носител на наградата за наука на МФ, София, на името на проф. Чилов, 2006 г.
Носител на почетен знак Български лекар, 2007г.
Носител на наградата на МФ на името на проф. Киркович за цялостна дейност, 2011 г.
Носител на една от най-престижните награди - "Медик на годината" за 2015 г.

Кратка автобиография

Доц. Мария Гайдарова, дм

Доц. Мария Гайдарова, дм

Доц. Мария Гайдарова, дм е началник на клиниката по нефрология и диализа към СБДАЛБ „Проф. Иван Митев“ – София. Специалист е по педиатрия и детска нефрология. Специализирала е в Гърция и Франция.

Доц. Гайдарова е член на Българската педиатрична асоциация, Българския лекарски съюз, Българското нефрологично дружество, Европейската педиатрична асоциация, Европейската академия по педиатрия, Световната педиатрична организация. Научната й дейност е в областта на общата педиатрия и детската нефрология, на които е посветила над 45 научни труда.

Кратка автобиография

Проф. д-р Анна Кънева, дм

Проф. д-р Анна Кънева, дм

Проф. Анна Кънева е началник на Клиника по детска кардиология в Национална кардиологична болница. Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на ВСМ на плода.
Експерт в интервенционалното лечение на ВСМ при деца и възрастни.
Въвежда в България транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК) и извършва балонна валвулопластика при аортна стеноза, пулмонална стеноза,стеснени биологични клапи; стентиране при коарктация на аортата и стенози на белодробната артерия; запушване на абнормни съдове.
Член е на Европейската асоциация по детска кардиология, Европейското кардиологично дружество, Дружеството на кардиолозите в България-член на УС, Българското дружество по интервенционална кардиология - член на УС, Българска педиатрична асоциация.
Направила е над 70 научни публикации в областта на интервенционалната кардиология, естествената и следоперативна еволюция на ВСМ, нарушения на ритъма и проводимостта.

Кратка автобиография

Проф. Добрин Константинов, дм

Проф. Добрин Константинов, дм

Проф. Добрин Константинов завършва медицина през 1983 г. във ВМИ – София. Има признати специалности по Детски болести (1988 г.), Клинична хематология  (1992 г.) и Детска клинична хематология и онкология (2009 г.).
Специализирал е в Children’s Hospital of Orange County, САЩ, St. Anna Kinderspital, Австрия, Addenbrookе’s Hospital, Великобритания, European School of Oncology (ESO), Австрия, Primary Children’s Hospital – Salt Lake City, САЩ, St. Bartholomew Hospital, Великобритания.
Понастоящем проф. Константинов е началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
Проф. Константинов е водещ специалист по детска хематология и онкология, председател е на Българско научно дружество по детска хематология и онкология, член е на УС на Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина, а също така е член и на редица международни медицински организации. Участва в над 100 български и международни симпозиуми и конгреси, автор е на 54 публикации и на 17 монографии и учебници, посветени на детската клинична хематология и онкология.

Кратка автобиография

Проф. Боряна Слънчева, дм

Проф. Боряна Слънчева, дм

Проф. д-р Боряна Слънчева завършва висшето си образование специалност –медицина в Медицинска академия София през 1979 год. През 1989 г. има призната специалност по педиатрия, а от 1997 г. има и специалност по неонатология.
През 2005 защитава дисертация за образователно научна степен “Доктор” на тема “Бъбречна функция при рискови новородени с ниско и екстремно ниско тегло”.
През 2006 след конкурс е избрана за Доцент по неонатология.
Работи в областта на продължителната дихателна реанимация: използване на различни техники на апаратна вентилация, особености и нови направления, върху проблеми в адаптацията при недоносени с много ниско и екстремно ниско тегло при раждането, върху проблемите на вродените бактериални инфекции и назокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения - перспективи, антибиотична политика, проучвания свързани с особеностите на бъбречната функция при недоносените деца.
Има завършени курсове по абдоминална ехография и ехография в педиатрията.
Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.
Член е на дружеството по акушерство и гинекология и е в управителния съвет асоциацията по неонатология.

Кратка автобиография

Проф. Мая Кръстева, дм

Проф. Мая Кръстева, дм

Проф. д-р Мая Кръстева-Вилмош, дм, е специалист по педиатрия и неонатология.
Началник на отделението по неонатология в Университетската болница "Свети Георги“ - Пловдив от 2001 г.
През периода 1981-1987 г. е редовен аспирант и асистент по неонатология в Клиниката по акушерство и гинекология в същата болница, a от  1987 до 2001 г., асистент и главен асистент.
През 2005 г. д-р Кръстева-Вилмош завършва квалификационен курс по здравен мениджмънт.
Републикански консултант-специалист в областта на неонатологията за Южна България.
През 2001 г. получава научното звание "доцент”, а през 2014 г. - "професор".
Проф. Кръстева-Вилмош има участие в 139 научни трудове: 74 публикации по неонатология и педиатрия, 65 участия в научни конференции в България и в чужбина.
С опит в 4 клинични проучвания в областта на неонатологията като главен изследовател. 
Председател е на Българската асоциация по неонатология.

Кратка автобиография

Проф. Стефан Стефанов, дм

Проф. Стефан Стефанов, дм

Доц. Стефан Стефанов завършва висшето си образование по медицина в Медицински факултет на МУ, София през 1983 год.
Придобива специалност по детски болести през 1992 г. и по детска ревматология през 1997 г.
Специализира детска ревматология във Финландия, Германия и Италия, владее ставна ехография.
Защитава дисертационен труд на тема “Лечение на ювенилен хроничен артрит с вътреставно приложение на депокортикостероиди” през 1988 г.
Като студент е член на кръжока по педиатрия, ръководен по това време от проф. Нинова.
От 1983 до 1986 год. работи като педиатър в гр. Кюстендил.
От 1986 год. е редовен аспирант с научен ръководител проф. И. Бойкинов в Клиника за ревматични и колагенови заболявания на Научен институт по педиатрия /сега СБАЛДБ/, МУ, София.
От 1989 год. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент в детска ревматологична клиника, Катедра по педиатрия, МУ, София.
От 2011 год. е доцент по детски болести и продължава да работи към катедрата по педиатрия и клиниката по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ, МУ, София.
Автор и съавтор в над 120 научни статии, доклади и научни съобщения, учебник, учебно ръководство и др.
Член на редколегията на сп. „Педиатрия”.
Член на Българската педиатрична асоциация, на научното дружество по ревматология, на българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, на Световната организация на детските ревматолози PRINTO, на асоциация “Ревматично болно дете”.

Кратка автобиография

Д-р Ирина Ковачева

Д-р Ирина Ковачева

Експерт в Дирекция "Медицински дейности" в Министерство на здравеопазването.

Кратка автобиография

Красимира Величкова

Красимира Величкова

Директор на "Български дарителски форум"

Кратка автобиография

Пламен Таушанов

Пламен Таушанов

Адвокат и председател на УС на Българска асоциация за закрила на пациентите и нейн основател през 2002 г.