PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Започна доставката на медицинска апаратура в лечебни заведения в цялата страна по инициативата „Българската Коледа“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Започна доставката на медицинска апаратура в лечебни заведения в цялата страна по инициативата „Българската Коледа“

23 септември 2022
Започна доставката на медицинска апаратура в лечебни заведения в цялата страна по инициативата „Българската Коледа“

Медицинска апаратура за над 1.7 млн. лева ще получат 22 лечебни заведения в цялата страна по благотворителната инициатива на президента на Републиката „Българската Коледа“.

Договорите за доставка на високотехнологичното оборудване бяха сключени след осъществена обществена поръчка за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на лечебни заведения, осъществяващи лечение на деца.

Tемата на „Българската Коледа“, кампания 2021/2022, която стартира на 30.11.2021 г., е в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение. За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, инициативата си постави за цел да осигури съвременна високотехнологична апаратура за диагностика, мониториране и лечение. Лeчебните заведения – бенефициенти са  университетски и областни болници в страната, в които функционират клиники, отделения или сектори за интензивно лечение на деца.

Събраните средства се разпределят съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от Благотворителната инициатива „Българската Коледа” от организаторите на инициативата, по предложение на Експертен съвет, включващ представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Министерство на здравеопазването, водещи специалисти по детски болести, Българска асоциация за закрила на пациентите.

Апаратурата, която ще бъде дарена, включва:  Апарат за контролирана хипотермия;  Апарат за функционално изследване на дишането;  Мултиканален ЕЕГ/ ЕМГ/ ЕП апарат; Комбиниран апарат за интензивни грижи – инкубатор с термолегло; Трансторакален Phased Array трансдюсер; Ултразвукова система за пренатална диагностика и неонатален скрининг; Пациентен монитор; Ултразвукова система за педиатрична диагностика; Инкубатор за интензивни грижи; Преносим ехографски апарат; Апарат за бърза диагностика – количествено измерване на С - реактивен протеин; Централна мониторна система – 8 бр. монитори и станция; Автоматичен кръвно-газов и електролитен анализатор; Реанимационна маса за новородени; Мобилен рентгенов апарат; Видеоендоскопска система; Сонографски апарат; Апарат за белодробна вентилация за новородени и деца; Апарат за ултразвукова терапия; Апарат за ранна клинична оценка на дълбочината на раните от изгаряне - образен лазерен доплер; HD видеоендоскопска система за педиатрична назо-фаринголарингоскопия с инсертна част на видеоендоскопа до 3 мм; Преносим цветен ехограф с три трансдюсера; Лабораторен микроскоп с цифрова Wi-Fi камера и софтуер; Апарат за продължително видео ЕЕГ мониториране; Система от модули или самостоятелни апарати за обективни аудиологични тестове; Клиничен аудиометър с тимпанометър.

Заедно с осигурената високотехнологична апаратура, към настоящата кампания 2021/2022 г. „Българската Коледа“ вече подпомогна 460 деца за диагностика, лечение, рехабилитация.

На сайта на кампанията (http://www.bgkoleda.bg/) е публикуван редът за кандидатстване за подпомагане на деца и лечебни заведения, както и информация за начините, по които могат да бъдат правени дарения за „Българската Коледа“.