PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK В Администрацията на президента бяха отворени офертите за доставка на медицинско оборудване за близо 1.4 млн. лева по инициативата „Българската Коледа“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

В Администрацията на президента бяха отворени офертите за доставка на медицинско оборудване за близо 1.4 млн. лева по инициативата „Българската Коледа“

09 май 2016
В Администрацията на президента бяха отворени офертите за доставка на медицинско оборудване за близо 1.4 млн. лева по инициативата „Българската Коледа“

В Администрацията на президента бяха отворени офертите по открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения, бенефициенти по благотворителната инициатива на президента на Републиката „Българската Коледа“. Стойността на поръчката възлиза на 1.375 млн. лева без ДДС.

Със средствата ще бъде закупена медицинска апаратура за диагностика, мониториране и подпомагане на различни функции на организма. Техниката е предназначена за лечение на деца в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение. Апаратурата ще бъде доставена на лечебни заведения в Асеновград, Бургас, Варна, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и Ямбол, определени съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

В отговор на обявлението за обществена поръчка в Администрацията на президента постъпиха 16 оферти от „Алнед Медикал“ ЕООД, „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, „Инфомед“ ЕООД, „Медилон“ ЕООД, „Мегамед България“ ЕООД, „Алмасоник“ ООД, ЕТ „Алба ТМ“, „Елпак – Лизинг“ ЕООД, „Лидекс – 2000“ ООД, „Дрегер Медикал България“ ЕООД, „Диамед“ ООД, „Медикосервиз“ ООД, „Дъчмед Интернешънъл“ ЕООД, „Медимаг“ ЕООД, „С&T България“ ЕООД, „Инфинита“ ООД. Получени бяха общо 70 предложения за 30-те самостоятелно обособени позиции. Всички оферти са постъпили до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана.

Председател на комисията за разглеждането, оценката и класирането на предложенията е съветникът на президента по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ Дарина Владова.

Очаква се процедурата по доставката на медицинското оборудване и предварителните дейности по неговата употреба – монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на специалистите за работа с него, да бъде осъществено до края на месец ноември, когато ще бъде направен отчет на резултатите от Кампания 2015/16.

За първи път през 2016 г. разходването на средствата за доставка на медицинска апаратура за лечебните заведения, в рамките на инициативата „Българската Коледа“, се извършва при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки.

На 1 декември 2015 г. държавният глава Росен Плевнелиев даде начало на кампания 2015/2016 г. на благотворителната „Българската Коледа“, която ще продължи до края на ноември 2016 г. под надслов „Да помогнем на децата в реанимация“.