PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Проведено е първото публично заседание за отваряне на офертите за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по инициативата „Българската Коледа“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Проведено е първото публично заседание за отваряне на офертите за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по инициативата „Българската Коледа“

27 юни 2017
Проведено е първото публично заседание за отваряне на офертите за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по инициативата „Българската Коледа“

На 27.06.2017 г. бяха отворени получените оферти по откритата процедура за доставка на медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна – бенефициенти по благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“.

Обществената поръчка е на стойност 1 650 000 лв. без ДДС.

За втора поредна година разходването на средства за доставка на медицинска апаратура се извършва при прилагане режима за възлагане на обществени поръчки.

Възложители на обществената поръчка, в качеството им на съорганизатори на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, са Администрация на Президента, Българска национална телевизия и Нова телевизия.

Съгласно споразумение, сключено между възложителите, възложител в настоящата процедура е Администрацията на Президента на Република България.

Предметът на обществената поръчка е разделен в 32 обособени позиции – медицинска апаратура за университетски, многопрофилни и специализирани лечебни заведения в цялата страна.

Апаратурата и лечебните заведения са определени от съорганизаторите, по предложение на Експертния съвет, след получени заявления от ръководителите на съответните лечебни заведения.

В отговор на обявлението за обществена поръчка в Администрацията на Президента постъпиха 22 оферти от: „Л.К.Б.-България“ ЕООД, „Ел Дора“ ЕООД, „Инфомед“ ЕООД, „Алмасоник“ ООД, „Томел“ ООД, „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, „Медилон“ ЕООД, „Елпак-Лизинг“ ЕООД, „Дарис-МС“ ЕООД, „Софарма трейдинг“ АД, „Ви енд Ди Сървисис“ ООД, „АВЛ-София“ ЕООД, „Медикал Експрес“ АД, „Тримед“ ООД, „Тримед медикал“ ООД, „Дрегер Медикал България“ ЕООД, „МДМ-97“ ООД, „Гюс“ ООД, „Глобъл Ентърпрайз“ ЕООД, „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, „Инфолаб“ ЕООД и „Марвена Диагностика“ ЕООД.

Разглеждането, оценката и класирането на предложенията по обществената поръчка се организира и провежда от комисия, чиито състав е от водещи медицински специалисти, юристи и инженери.

Процедурата по доставката на медицинското оборудване, включващо монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на специалистите за работа с него, следва да бъде осъществено до края на м. ноември т.г., когато приключва  14-ото издание на благотворителната инициатива – Кампания 2016/2017 г.

Целите на Кампания 2016/2017 са да помогне на децата с тежки хронични заболявания като осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение. Лечението на повечето хронични заболявания е продължително, но благодарение на подобряването на медицинската помощ, повечето от децата с такива заболявания биха могли да водят достоен живот.