PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Хроничните заболявания са разнородна група от нарушения в развитието на детския организъм, често вродени или проявяващи се на по-късен етап с физически аномалии, грешки на метаболитната обмяна и др.

 

Различни по степен на тежест хронични заболявания засягат все повече деца. При половината от тях заболяването е тежко и е довело до ограничение на функционалните възможности. Част от тези ограничения са толкова големи, че страдащите деца са със степен на тежка инвалидност.

 

Тежките хронични заболявания при децата протичат за дълъг период от време, а често и през целия живот. Характерното за тях е, че болните се нуждаят от постоянни медицински грижи и прилагане на интегриран медико-социален подход. Честотата на тежките хронични заболявания се колебае в широк диапазон поради големите различия в тежестта на конкретните заболявания – онкологични, неврологични, дихателни, ревматологични, метаболитни, ендокринологични, сърдечни, нефрологични, ортопедични и др.

 

Хроничните заболявания налагат системна медицинска грижа, в нередки случаи водят до застрашаващи живота усложнения и при липса на навременна и точна диагностика и лечение се стига до смърт или тежка инвалидизация за цял живот. Тежките хронични заболявания са с периоди на ремисия и обостряне, поради което се изисква постоянен медицински контрол, медикаментозно поддържащо лечение и доста често продължителна рехабилитация.

 

Развитието на медицинската наука дава възможност да бъде спасен живота на деца с тежка недоносеност, съпътствана от вродени малформации, ретинопатия, увреден слух и изоставане в развитието. От друга страна, генетични предпоставки, както и начинът на живот, водят до хронични заболявания при децата. Най-честите от тях са детска церебрална парализа, муковисцидоза, бронхиална астма, диабет, нарушено хранене с последваща анемия, напълняване с усложнения от страна на сърдечносъдовата, дихателната, ендокринната система, неврологични заболявания, както и различни поведенчески нарушения. Крайният резултат е изоставане в развитието, нарушени социални умения, изолиране на детето в дома или в болнично заведение далеч от връстниците му. Ранното им диагностициране и правилното им лечение са ключови за максимално добър резултат и социална адаптация впоследствие.

 

Затова новото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е посветено на децата с тежки хронични заболявания.