PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Детската хирургия е област от медицината, която интегрира в себе си особеностите на хирургичната, педиатричната и общомедицинската практика. Закономерно нейното развитие се подчинява на хода на развитието на медицината.

Детската хирургия е самостоятелна специалност, клон на общата хирургия, която се занимава с лечението на вродени и придобити заболявания, характерни за детската възраст от раждането до навършването на 18 години. Обект на дейност на детската хирургия са новороденото (аномалии на храносмилателния и уро-гениталния тракт, аномалии на белия дроб и сърцето, аномалии на опорно-двигателната система), детските злокачествени тумори, придобити спешни заболявания (неонатален илеус и перитонит, инвагинация, остър апендицит, изолирана или съчетана травма, гнойни белодробни процеси, болести на паренхимните органи, възпалителни заболявания на костите и меките тъкани), хернии и др. Операцията на едно дете изисква наличието на добре обучен и сработен екип – хирурзи, анестезиолог, реаниматор, операционни и анестезиологични сестри. Децата се лекуват от екип компетентни професионалисти в специализирани клиники и отделения по детска хирургия.

Детските хирурзи се занимават предимно с диагностиката, предоперативното, оперативното и следоперативното лечение на хирургични проблеми при децата. Някои медицински състояния при новородените изискват спешна медицинска намеса, за да бъдат отстранени навреме и да не застрашат живота.

Тези състояния трябва да бъдат разпознати незабавно от неонатолозите, педиатрите и семейните лекари. Детските хирурзи си сътрудничат с всички специалисти, участващи в медицинските грижи за детето, за да определят дали операцията е най-добрият вариант за него.

Неонаталната хирургия включва отстраняване на вродени увреждания или вродени дефекти при новородени. Такива операции са особено важни, защото някои състояния са критични и само бързата намеса може да гарантира пълноценен живот на новороденото.

Травматологичните операции се извършват  когато детето е получило умерено или тежко нараняване, като например фрактура, порязване, изгаряне или вътрешно нараняване. Това е една от основните причини, поради които децата получават интензивни медицински грижи.

Педиатричната онкология се занимава с диагностицирането и хирургичното лечение на деца със злокачествени тумори, както и на деца с доброкачествени образувания. Детският хирург е този, който извършва операцията и полага следоперативни грижи за детето.

През 2000 година е приета специална Харта на хирургично болното дете. В нея се казва:

• Децата не са умалено копие на възрастния човек и имат медицински и хирургически проблеми и нужди, които често са коренно различни от тези при възрастните. Децата имат нужда от възможно най-доброто медицинско обслужване. Всяко болно дете има правото да бъде лекувано в обстановка, която е подходяща за неговото лечение, водено от педиатри и детски хирурзи.

• Детските хирурзи са подготвени с изключителни познания и имат най-голям опит в лечението на децата от всички възрасти с хирургически заболявания. Поради своето уникално обучение специалистите по детска хирургия предлагат широка гама лечебни методи от най-високо качество.

• Детските хирурзи диагностицират и оперират болните деца, включително: корекция на вродени дефекти, травматични увреди, солидни тумори, състояния изискващи ендоскопия и минимално инвазивна хирургия, както и амбулаторни хирургически процедури.

• С цел да се осигури най-доброто хирургическо обслужване на болните деца, хирургическите интервенции се извършват в специализирани центрове със съответните модерно оборудвани интензивни отделения.  

Целта на двадесет и първото издание на „Българската Коледа“ е да привлече общественото внимание към детската хирургия, да повиши информираността за хирургичните интервенции при деца с вродени и придобити заболявания, тяхното влияние върху живота им, както и да помогне децата с такива заболявания за навременно диагностициране, лечение  и рехабилитация.