PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Някои болести се срещат рядко, затова и така са наречени - редки. Те често остават неразпознати, тъй като симптомите им се припокриват с тези на други заболявания. Диагностиката се забавя понякога с години.

Редките болести  засягат много малка част от населението и най-често се дължат на генетични изменения.

Рядко заболяване е това, което засяга по-малко от един човек на 2000 души. В България броят на болните е около 400 000. 

При редките заболявания бавно и трудно се натрупва практически опит, лекарствата се проучват продължително. Създавайки международни мрежи, се установява по-голям брой пациенти с редки заболявания, като обменът между специалистите помага за натрупване на опит, за да диагностицират успешно заболяванията.

Понякога те не се разпознават от лекарите, диагностицират се продължително, понякога дори с години, а науката не разполага с изобилие от информация за тях, което води до некачествени медицински грижи и липса на лекарства в България. Редките болести  могат да са генетични, автоимунни, ракови и инфекциозни, като над половината болни от тях са деца. Затова в медицинските среди през последните години активно се работи за сътрудничество между лекари от различни държави.

Необходимо е  здравната система на страната да актуализира периодично списъка с редки заболявания, както и да се въвеждат нови клинични пътеки, които да осигуряват необходимите им лекарства сираци, и специални медицински храни.

Много редки заболявания са генетични и следователно придружават човека през целия му  живот, дори ако симптомите не се появят веднага. Редките заболявания са тежки, често хронични и прогресиращи. Признаците на много от тях се наблюдават още при раждането или се проявяват по-късно в детството.

За повечето редки заболявания не са налични лекарства, но със симптоматично лечение и добри медицински грижи качеството и продължителността на живота на тези деца могат да бъдат подобрени. Постигнат е впечатляващ напредък по отношение на някои заболявания. Това показва, че ние не трябва да се отказваме от борбата, а напротив, да я продължим и да увеличим подкрепата и подпомагането на страдащите от редки заболявания деца.

Страданието в семействата, свързано с редките болести е сериозно  – като се започне със самото начало, при търсене на диагнозата, до създаването и достъпа до лечение. Към това добавяме и ежедневните трудности с храненето, отглеждането, отношението на близките и обществото.

Целта на двадесетото издание на „Българската Коледа“ е да привлече общественото внимание към проблемите на децата с редки болести, да повиши информираността за тях и тяхното влияние върху живота им, както и да подпомогне децата с редки заболявания за навременно диагностициране, лечение  и рехабилитация.