PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Със средства от „Българската Коледа“, кампания 2016/2017 г., са подпомогнати първите 238 деца
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Със средства от „Българската Коледа“, кампания 2016/2017 г., са подпомогнати първите 238 деца

07 април 2017
Със средства от „Българската Коледа“, кампания 2016/2017 г., са подпомогнати първите 238 деца

  На 14 март и 24 март 2017 г. се проведоха първите заседания на Експертния съвет и Комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Бяха разгледани и обсъдени заявленията за подпомагане на общо 308 деца, страдащи от различни заболявания и нуждаещи се от финансова подкрепа за осъществяване на генетични изследвания, лечение (включително медикаментозно), рехабилитация, както и осигуряване на медицински изделия/помощни средства.

  След предложение на Експертния съвет и решение на Комисията са подпомогнати 238 деца. Общата стойност на направените дарения е в размер на 367 176, 63 лв.

  На 28 деца е осигурена медикаментозна терапия с растежен хормон, а на 1 дете – лечебни храни.

  Подкрепа получиха 196 деца с тежки хронични заболявания за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация, както следва:

 - 130 деца с водеща диагноза Детска церебрална парализа;

 - 11 деца с диагнози Епилепсия или Хидроцефалия;

 - 6 деца с диагнози Спинална мускулна атрофия или Мускулна дистрофия тип Дюшен;

 - 21 деца с диагноза Аутизъм;

 - 6 деца с диагноза Родови травми;

 - 1 дете с разстройство в развитието на двигателните функции;

 - 12 деца с вродени аномалии;

 - 9 деца с диагноза Глухота.

 - 13 деца са подпомогнатите за закупуване на медицински изделия и помощни средства.

  Неясни искания, липса на актуални медицински документи за здравословното състояние на съответното дете и необходимост от прецизиране на исканията и потребностите са причината към този момент част от молбите да не бъдат удовлетворени. Експертният съвет и Комисията към инициативата разглеждат постъпили заявления за подпомагане целогодишно.

  На сайта на благотворителната инициатива www.bgkoleda.bg са публикувани условията и реда за кандидатстване за подпомагане. Всеки родител, чието дете се нуждае от подкрепа за лечение или рехабилитация, може да попълни необходимите документи и ги изпрати на посочения адрес. Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно.

  Целогодишно могат да бъдат правени и дарения за благотворителната инициатива. Възможните начини за подкрепа на каузата „Българската Коледа“ са чрез:

 - Изпращане на SMS на кратък номер 1117 за М-Тел, Vivacom и Telenor. С всеки SMS се дарява 1 лев на дете в беда. За абонати по договор стойността на един SMS е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв. с ДДС;

 - Обаждане на номер 09001117 за фиксирани абонати на Vivacom и Mtel. С всяко обаждане се дарява 1 лев на дете в беда. Стойността на всяко обаждане е 1 лв;

 - Банков превод на:

БНТ - за „Българската Коледа“

IBAN: BG13UBBS80023300186210

BIC код: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

 - Системите ePay.bg и Upay;

 - Дебитна или кредитна карта през сайта на „Българската Коледа“.