PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Подпомогнати са първите 187 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2015/2016 г.
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Подпомогнати са първите 187 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2015/2016 г.

30 март 2016
Подпомогнати са първите 187 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2015/2016 г.

На проведените заседания на Експертния съвет и Комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ бяха разгледани общо 375 заявления за подпомагане на деца с различни заболявания, нуждаещи се от медикаментозно лечение, рехабилитация и медицински изделия.

Удовлетворени са молбите на 187 деца на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински документи и изразени становища от лекуващи лекари. Даренията са на обща стойност 321 480 лв.

За осигуряване на едногодишна медикаментозна терапия са подпомогнати 26 деца, с диагнози Ахондроплазия, Нанизъм, Остеогенезис имперфекта, Синдром на Noonan, Синдром на Silver-Russel, Синдром на Cornelia de Lange, Хипофосфатазия, Вродена сърдечна малформация. Подпомогнато е едно дете в изключително тежко състояние, без самостоятелно дишане, на асистирана белодробна вентилация, за закупуване на дихателен апарат.

За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати деца с неврологични и вродени заболявания, както следва:

128 деца с водеща диагноза Детска церебрална парализа и придружаващи заболявания - Епилепсия, Хидроцефалия, Микроцефалия и др.;

1 дете с диагноза Спинална мускулна атрофия;

2 деца с диагноза Мускулна дистрофия тип Дюшен;

14 деца с диагноза Аутизъм;

6 деца с диагноза Родова травма;

2 деца с диагноза Разстройство в развитието на двигателните функции;

3 деца с вродени аномалии;

4 деца с вродена глухота в състояние след кохлеарна имплантация.


Част от разгледаните молби не са удовлетворени, поради неясни искания и липса на актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на съответното дете.

Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Предстои да бъдат разгледани останалите заявления за подпомагане на деца с хронични и тежки заболявания.

Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се приемат целогодишно.

Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане.

На сайта на „Българската Коледа“ е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес.

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg