PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Медицинско оборудване на стойност близо 1.4 млн. лева ще бъде закупено със средства по благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Медицинско оборудване на стойност близо 1.4 млн. лева ще бъде закупено със средства по благотворителната инициатива „Българската Коледа“

08 април 2016
Медицинско оборудване на стойност близо 1.4 млн. лева ще бъде закупено със средства по благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Администрацията на президента обявява открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения, бенефициенти по благотворителната инициатива на президента на Републиката „Българската Коледа“. Стойността на поръчката възлиза на 1.375 млн. лева без ДДС.

Със средствата ще бъде закупена медицинска апаратура за диагностика, мониториране и подпомагане на различни функции на организма. Техниката е предназначена за лечение на деца в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение. Апаратурата ще бъде доставена на лечебни заведения в Асеновград, Бургас, Варна, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора и Ямбол, определени съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в „Профил на купувача“ на www.president.bg.