PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Експертният съвет към „Българската Коледа” предложи първите 42 деца за подпомагане
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Експертният съвет към „Българската Коледа” предложи първите 42 деца за подпомагане

23 февруари 2015
Експертният съвет към „Българската Коледа” предложи първите 42 деца за подпомагане

Да бъдат подпомогнати 42 деца, страдащи от различни болести, предложи на първото си заседание за годината Експертният съвет към „Българската Коледа” на комисията към благотворителната инициатива. Това е първата група заявления, които са предложени за одобрение в рамките на дванадесетото издание на кампанията, посветено на деца с вродени заболявания.

На заседанието си Експертният съвет обобщи получените до момента заявления за финансово подпомагане. Постъпили са 370 заявления за подпомагане на деца и 24 заявления за подпомагане на лечебни заведения, 10 от които от университетски болници и 14 - от многопрофилни болници за активно лечение.

Специалистите предлагат на комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подпомагане на обща стойност 34 600 лева да получат четири деца с мускулна дистрофия; едно дете, страдащо от спинална мускулна атрофия; четири деца със спина бифида; 10 деца, страдащи от епилепсия и хидроцефалия; 12 деца с вродени аномалии за осъществяване на специализирана рехабилитация, както и 11 деца с вродена глухота за провеждане на слухово-речева рехабилитация. Постъпилите заявления за помощ в рамките на 12-ото издание на „Българската Коледа“ са свързани основно с финансиране на диагностика, лечение, медикаментозна терапия, рехабилитация, медицински изделия/помощни средства.

Експертният съвет е в състав проф. д-р Владимир Пилософ - председател на Българската педиатрична асоциация; проф. д-р Пенка Переновска - Национален консултант по педиатрия; проф. д-р Мая Кръстева - Председател на Българската асоциация по неонатология; проф. д-р Боряна Слънчева - Национален консултант по неонатология; доц. д-р Анелия Буева - Национален консултант по детска нефрология и хемодиализа; Павел Александров - Директор на Център „Фонд за лечение на деца“; Красимира Величкова, Директор на “Български дарителски форум”; Десислава Хурмузова, представител на Гражданска инициатива „Спаси, дари на…“; Пламен Таушанов - Председател на „Българска асоциация за закрила на пациентите“.

Следващото заседание на Експертния съвет е насрочено за 13 март 2015 г.

Краткият номер 1117 за дарения чрез sms и банковата сметка на кампанията са открити целогодишно. Повече информация за начините за дарение са посочени на сайта на кампанията www.bgkoleda.bg.

Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане. На сайта на „Българската Коледа“ е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес (http://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane)
Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се приемат целогодишно.