PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Експертен съвет на българската коледа
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

Децата, чието лечение се подпомага от “Българската Коледа”, се определят съвместно от Експертния съвет към ”Българската Коледа”, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива. Експертния съвет включва представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Център „Фонд за лечение на деца“, Националния консултант по детски болести, Българска асоциация за закрила на пациентите, Български дарителски форум и гражданската инициатива „Спаси, дари на…“.

 • Проф. Владимир Борисов Пилософ

  Проф. Владимир Борисов Пилософ

  Председател на Българската педиатрична асоциация

  "Основава отделението за следоперативно и интензивно лечение за деца със сърдечно-съдови заболявания, първото и единственото в нашата страна"

 • Проф. Боряна Слънчева

  Проф. Боряна Слънчева

  Национален консултант по неонатология

  "Началник на Клиниката по неонатология на УАГБ "Майчин дом""

 • Проф. Пенка Переновска

  Проф. Пенка Переновска

  Национален консултант по педиатрия

  "Началник на Клиниката по детски болести на УМБАЛ „Александровска“, Национален консултант по педиатрия"

 • Проф. Мая Кръстева

  Проф. Мая Кръстева

  Председател на Българската асоциация по неонатология

  "Председател на Българската асоциация по неонатология"

 • Десислава Хурмузова

  Десислава Хурмузова

  Член на екипа на „Спаси, дари на...”

  "Член на екипа на „Спаси, дари на...” "

 • Доц. Анелия Буева

  Доц. Анелия Буева

  Лекар

  "Доцент по педиатрия към МФ, МУ, София (2009)"

 • Красимира Величкова

  Красимира Величкова

  Директор на "Български дарителски форум"

  "Директор на "Български дарителски форум""

 • Пламен Таушанов

  Пламен Таушанов

  Адвокат

  "Председател на УС на Българска асоциация за закрила на пациентите"

Кратка автобиография

Проф. Владимир Борисов Пилософ

Роден на 30 март 1945 в София.

Проф. Владимир Борисов Пилософ

Председател на Българската педиатрична асоциация

Завършва медицина в МУ - София през 1968. Специализира във Франция (1975), както и в Германия като стипендиант на Фондация Александър фон Хумболдт (1983). Има признати три специалности: педиатрия (1977), детска кардиология (1980) и социална медицина и здравен мениджмънт (2005). От 1970 до настоящия момент работи в Националната кардиологична болница. Започва като стажант асистент, минава през всички степени и понастоящем е професор по педиатрия. Бил е два мандата изпълнителен директор на Националната кардиологична болница – (2002 – 2005) и (2010 – 2013) г. Основава отделението за следоперативно и интензивно лечение за деца със сърдечно-съдови заболявания, първото и единственото в нашата страна. Въвежда за първи път у нас лечението с простагландини Е за новородени с критични вродени сърдечни малформации. Има над 200 публикации, участия в национални и международни конгреси, както и в написването на учебници и ръководства. Бил е председател на Дружеството на кардиолозите в България (2008 – 2010). Понастоящем е е председател на Българската педиатрична асоциация.

Кратка автобиография

Проф. Боряна Слънчева

Национален консултант по неонатология

Проф. Боряна Слънчева

Национален консултант по неонатология

Проф. д-р Боряна Слънчева завършва висшето си образование специалност –медицина в Медицинска академия София през 1979 год. През 1989 г. има призната специалност по педиатрия, а от 1997 г. има и специалност по неонатология.
През 2005 защитава дисертация за образователно научна степен “Доктор” на тема “Бъбречна функция при рискови новородени с ниско и екстремно ниско тегло”
През 2006 след конкурс е избрана за Доцент по неонатология.
Работи в областта на продължителната дихателна реанимация: използване на различни техники на апаратна вентилация, особености и нови направления, върху проблеми в адаптацията при недоносени с много ниско и екстремно ниско тегло при раждането, върху проблемите на вродените бактериални инфекции и назокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения - перспективи, антибиотична политика, проучвания свързани с особеностите на бъбречната функция при недоносените деца. Има завършени курсове по абдоминална ехография и ехография в педиатрията. Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.
Член е на дружеството по акушерство и гинекология и е в управителния съвет асоциацията по неонатология.

Кратка автобиография

Проф. Пенка Переновска

Национален консултант по педиатрия

Проф. Пенка Переновска

Национален консултант по педиатрия

Проф. Пенка Илиева Переновска е педиатър-пулмолог, Началник на Клиниката по детски болести на УМБАЛ „Александровска“, Национален консултант по педиатрия.

След като завършва медицина в МУ, София, проф. Пенка Переновска започва работа в Детска клиника на Александровска болница като стажант-асистент, а по-късно като асистент, старши и главен асистент. През 2007 г. е назначена за началник на клиниката.

От 1978 г. до 1981 г. специализира в Научноизследователския институт по педиатрия и детска хирургия в Москва по проблемите на съвременните бронхологични, имунологични и цитологични методики.

През 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема Клинично значение на определянето на секреторните имуноглобулини в бронхиалния секрет при деца с хронични белодробни заболявания.

Проф. Переновска членува в следните професионални и научни организации: Български лекарски съюз; Българска асоциация по педиатрия - зам.председател от 2012 год.; Българско дружество по алергология; Българска асоциация по детска пневмология- зам.председател от 2011 година; Българско дружество по белодробни болести; Съосновател на Българското дружество по ваксинопрофилактика; Европейска академия по алергология; ERS (European respiratory society); ESID (European society for infectious diseases); CEVAG Група за ваксинопрофилактика за страните от Централна и Източна Европа.

Проф. Пенка Переновска е Носител на І- ва награда в постерната сесия на Европейския конгрес по астма- 2006, Испания; Носител на наградата за наука на МФ, София, на името на проф. Чилов, 2006г.; Носител на почетен знак Български лекар, 2007г.; Носител на наградата на МФ на името на проф. Киркович за цялостна дейност, 2011г.

Кратка автобиография

Проф. Мая Кръстева

Председател на Българската асоциация по неонатология

Проф. Мая Кръстева

Председател на Българската асоциация по неонатология

Председател на Българската асоциация по неонатология

Кратка автобиография

Десислава Хурмузова

Член на екипа на „Спаси, дари на...”

Десислава Хурмузова

Член на екипа на „Спаси, дари на...”

Член на екипа на „Спаси, дари на...” – неформалнагражданска група, работеща доброволно и безвъзмездно за подкрепа, разгласа и съдействие при индивидуални благотворителни кампании за набиране на средства за лечение на деца.

Кратка автобиография

Доц. Анелия Буева

Доцент по педиатрия

Доц. Анелия Буева

Лекар

Доцент по педиатрия към МФ, МУ, София (2009). Началник клиника по детска нефрология и диализа при СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” гр. София. Национален консултант по педиатрия за 2010, 2011, 2012 год. Национален консултант по детска нефрология и диализа от 2013 год. Защититила е Кандидатска дисертация в МУ, София и Докторат по медицина – МУ, гр. Лозана, Швейцария - за него получава наградата "Професор д-р Комб" за най-добър дисертационен труд за 1993 год в Лозанския университет. Има специалности по детски болести, хигиена на детско-юношеската възраст и детска нефрология. Обучава специализанти, студенти, лекари-педиатри, завеждащ отделения, детска коремна ехография, детска нефрология. Участва в изпитни комисии на студенти и специализанти. Ежедневно провежда учебни визитации в Клиника по детска нефрология и диализа. Специализирала в клиника по детска нефрология, при проф. Шантал Лоара в многопрофилна специализирана детска болница “RobertDebre”, гр. Париж, Франция, в клиника по детска нефрология, при проф. Пиер Коша, болница “Hopital Еduard Неrriot”, гр. Лион, Франция, Kлиника по детска нефрология, при проф. Жан-Пиер Гениард , Медицински университет, гр. Лозана, Швейцария. Общият брой на научните и трудове е 102, има 15 участия в учебници, 1 монография, 110 участия в конгреси.

 Избрана за „Лекар на когото българите вярват”, инициатива на в-к 24 часа.

Посочена сред „Най-добрите лекари в София”, инициатива на Дарик радио.

Кратка автобиография

Красимира Величкова

Директор на "Български дарителски форум"

Красимира Величкова

Директор на "Български дарителски форум"

Директор на "Български дарителски форум"

Кратка автобиография

Пламен Таушанов

Адвокат

Пламен Таушанов

Адвокат

Председател на УС на Българска асоциация за закрила на пациентите, национално представителна организация, призната от Министерство на здравеопазването; Основател от 2002 г. на БАЗП; Член на Експертния съвет за 2012-2013 г., член на Надзорния съвет на НЗОК за 2012-2013 г. и други органи и комисии в здравната система;  адрес на БАЗП: 1164 София, жк „Лозенец”, ул.”Арх.Йордан Миланов” № 10, ет.3.