PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Цели на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

„Българската Коледа“ може да помогне на децата с вродени заболявания като замени морално и технически остарялото в момента оборудване с високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания.

На засегнатите от вродени заболявания деца, “Българската Коледа” ще помогне за специализирана диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение и рехабилитация.

Oсъщестяването на навременна и прецизна диагностика, и оптимално лечение е от особено значение при децата с вродени заболявания, тъй като само по този начин те получават шанс за развитие и по-нататъшна интеграция в обществото. При деца с вродени заболявания е необходимо системно, редовно наблюдение и проследяване от мултидисциплинарен екип. Това е във възможностите най-вече на специализирани детски клиники или центрове в университетските болници. Детските клиники в университетските болници са референтни центрове за деца с различни вродени заболявания, което налага използването на съвременно оборудване за прецизна диагностика и комплексни медицински грижи за децата с вродени заболявания.

За подобряване на диагностиката са необходими съвременни високотехнологични апарати. Те са необходими и за оценка на резултата от хирургичното лечение още в операционната зала, нопосредствено след операцията (в отделението за следоперативно интензивно лечение), както и за по-късно качествено следоперативно проследяване на деца.

Непосредствено след операцията, в отделението за следопераивно интензивно лечение са необходими ехографи, дихателни апарати и мониторни системи.

Клиниката по педиатрия и детска кардиология, и отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации към Националната кардиологична болница са единствените в страната, които приемат пациенти с вродени сърдечни малформации от цялата страна. Двете звена работят в пълно функционално единство. В тези звена годишно се осъществяват около 200 – 250 сърдечни катетеризации на деца, 80 – 100 интервентни процедури (неоперативно отстраняване на вродени аномалии) и около 250 – 300 сърдечни операции, по-голяма част от които сложни и на отворено сърце.

“Българската коледа” има амбицията да подпомогне Националната кардиологична болница с високотехнологичен ехокардиограф, дихателен апарат и мониторна система за проследяване на основните жизнени функции на малките си пациенти.

При децата с вродени заболявания на дихателната система се налагат продължителна и трудна диагностика и активно лечение. Водещ център за лечение на вродени заболявания на дихателната система е УМБАЛ “Александровска”, която се нуждае от апаратура за функционалното изследване на дишането, апарат за неинвазивна вентилация при деца с тежка дихарелна недостатъчност и фибробронскоскоп.

Една от основните задачи в неонаталните звена във всяко лечебно заведение е да извършват своевременно диагностициране след раждането, стабилизиране на основните жизнени показатели – дишане и сърдечна дейност на детето, и транспортирането му при нужда до съответния специализиран център, според характера на заболяването. В тази връзка е необходима апаратура за белодробна вентилация. “Българската Коледа” има амбицията да осигури такава апаратура за неонатологичните отделения в СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София и УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив.

Детските клиники в УМБАЛ “Св. Марина” са референтни центрове за деца с различни вродени заболявания. За да могат да се осъществяват съвременна диагностика и комплексни медицински грижи, лекарите от УМБАЛ “Св. Марина” се нуждаят от съвременен ехографски апарат и Холтер ЕКГ апарат.

Помагайки за закупуването на тази апаратура, дарителите на „Българската Коледа“ ще дадат възможност да се подобри качеството на живот на децата с вродени заболявания.