PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Българската коледа - кампании и резултати
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

Реализирана съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата, „Българската Коледа“ успя да реализира целите, които си постави в рамките на дванадесетото издание – кампания 2014/2015 г.

В резултат на дарителската кампания 2014/2015, посветена на децата с вродени заболявания, бяха събрани 1 964 800 лв.В допълнение на това е дарена апаратура за 15 372 лв., или общо 1 980 172 лв.

Благодарение на проявената съпричастност към децата с тежки и хронични вродени заболявания, кампанията успя да подпомогне 496 деца за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация на обща стойност 688 502 лв. За диагностициране чрез генетични изследвания са подпомогнати 33 деца с вродени заболявания на обща стойност 24 900 лв. Резултатите от тях ще дадат възможност за уточняване на диагнозата и прецизиране на по-нататъшната им терапия. Осигурена беше едногодишната медикаментозната терапия на 43 деца, нуждаещи се от растежен хормон, лечебни храни и други лекарства на стойност 199 469 лв., а 349 деца с неврологични заболявания бяха подпомогнати за осъществяване на рехабилитация с общата сума от 287 100 лева. Със сумата от 21 600 лв. са подпомогнати 24 деца за закупуване на медицински изделия и помощни средства. 47 от подпомогнатите деца страдат от вродена глухота и притежават имплантирана кохлеарна система, която се нуждаеше от подмяна или поддръжка на основните компоненти, за да може да функционира. На 9 деца с пълна глухота, бяха осигурени нови речеви процесори на обща стойност 106 835 лв., 38 деца бяха подпомогнати за поддръжка на кохлеарната имплантна система и слухово-речева рехабилитация на обща стойност 48 568 лв. Така, опасността тези деца да потънат отново в света на пълната тишина бе преодоляна.

За тези деца „Българската Коледа“ е надежда, че не са сами в борбата си с болестта и подкрепа за да имат един по-добър и достоен живот.

 

„Българската Коледа“ успя да помогне на децата с вродени заболявания като осигури съвременна високотехнологична апаратура за университетски и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции за ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания. Кампания 2014/2015 дари медицинска апаратура на обща стойност 1 246 745 лв. на 10 лечебни заведения от цялата страна. На Националната кардиологична болница бяха дарени високотехнологичен ехокардиограф, дихателен апарат и мониторна система за проследяване на основните жизнени функции на малките си пациенти. Водещият център за лечение на вродени заболявания на дихателната система - УМБАЛ “Александровска”, получи дарение от апаратура за функционалното изследване на дишането с бодиплетизмографска кабина, апарат за дихателна реанимация, ендоскопска техника - фибробронхоскоскоп. Дарение от кампанията получи УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – сет за ригидна бронхоскопия, Артроскоп с пневматична турникетна система и мобилен ехографски апарат. На неонатологичните отделения в УАГБ “Майчин дом”, гр. София и УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив, бяха дарени респиратори от висок клас. Детските клиники в УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен, СБАЛДБ „Проф. д-р И. Митев“, гр. София и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, получиха съвременни ултразвукови апарати.

Дарявайки посочената апаратура, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ дава възможност да се подобри диагностиката, лечението и качеството на живот на децата с вродени заболявания.

Подробен отчет на кампания 2014/2015 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи „Българската Коледа“ кампания 2013/2014 успя да събере 2 163 004 лева.
С близо 950 000 лв. от тази сума дарителите на „Българската Коледа” подкрепиха 524 деца – най-големия брой малки пациенти нуждаещи се от нашата съпричастност и помощ от създаването на инициативата. 81 от тези деца страдат от вродена глухота и притежават имплантирана кохлеарна система, която се нуждаеше от подмяна или поддръжка на основните компоненти, за да може да функционира. На 37 деца с пълна глухота, бяха осигурени нови речеви процесори на обща стойност 378 157 лв. 44 деца бяха подпомогнати за поддръжка на кохлеарната имплантна система и слухово-речева рехабилитация на обща стойност 48 200 лв. Така, опасността тези деца да потънат отново в света на пълната тишина бе преодоляна. В допълнение, през 2014г. „Българската Коледа” осигурени лекарства на 72 деца на обща стойност 222 906 лв., а 347 деца с неврологични заболявания бяха подпомогнати за осъществяване на рехабилитация с общата сума от 276 200 лева.
Искрено вярвам, че с помощта на “Българската Коледа” тези деца ще водят един по-добър и достоен живот. Вярвам също, че всички ние, чрез “Българската Коледа”, осъзнаваме колко голяма е сила на проявената човешката съпричастност и доброта и подадената ръка на изпадналите в беда.
Изминалата кампания дари и медицинска апаратура на обща стойност 1 207 177 лв. на 30 лечебни заведения от цялата страна, вклчително областни болници, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобрявана на ранния скрининг на всички новородени за глухота и слепота, ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания, както и високоспециализирана апаратура за университетските болници в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна. Срад тях са две вирокоспектърни дигитални системи RetCam за ранна диагностика на ретината при новородените за Стара Загора и Плевен, лазерен фотокоагулатор с индиректен офталмоскоп за Варна, операционни микроскопи най-ново поколение за комбинирана хирургия за университетските болници ИСУЛ в София и „Св. Георги“ в Пловдив, както и операционни микроскопи, бормашина и дрил система за двата центъра осъществяващи кохлеарни имплантации в България - болниците ИСУЛ и Военномедицинска академия. На 10 многопрофилни болници в цялата страна бяха дарени афторефрактометри, а на 23 лечебни заведения в цялата страна – апарати за отоакустични емисии за ранна диагностика на слуха на новородени и малки деца.
С дарената апаратура, дарителите на „Българската Коледа” кампания 2013/2014 г., дадоха възможност зрението и слуха на много деца да бъдат спасени и подариха уникален шанс на тези деца да реализират своя житейски потенциал.

 

Подробен отчет на кампания 2013/2014 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

 

Десетото издание на „Българската Коледа“ събра дарения с общ размер 2 072 500 лева, в допълнение на това бяха дарени лекарства за 255 466 лв., или общо 2 327 966 лева.

 

Когато започвахме „Българската Коледа“ в края на миналата година, имахме мечта – да доведем в България един от най-съвременните и ефективни високотехнологични методи за рехабилитацията на деца с неврологични заболявания: уред за локомоторна терапия. Съвсем скоро, благодарение на дарителите на „Българската Коледа“ в България ще функционират не един, а пет такива уреда – в София, Пловдив, Котел, Момин Проход и Бургас.

 

В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ бе напълно обновен пост-оперативния детски рехабилитационен център, който е от ключово значение за успешното лечение на малките пациенти.Закупени бяха и над 40 вида високотехнологични апарати за рехабилитация, сред които апаратура зарехабилитация на тазовото дъно за две лечебни заведения и апарат за инвазивна уродинамика.По този начин бе реализирана основната цел на “Българската Коледа”, кампания 2012/13 г. - ежедневна, високоспециализирана и високотехнологична рехабилитация да стане реално достъпна в цялата страна.

 

Щастливи сме, че от своето създаване “Българската Коледа”, Кампания 2012/13, успя да осигури подкрепа и за лечението и рехабилитацията на най-много деца: 485.

 

 

Със сумата от 349 160 лева бяха подпомогнати 426 деца с неврологични заболявания, а на 59 деца бяха дарени лекарства за едногодишна медикаментозна терапия на обща стойност 255 458 лв.

 

Подробен отчет на кампания 2012/2013 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

В рамките кампания 2011/2012г. на „Българската Коледа“ бяха набрани 1 362 342.00 лева.

 

По време на кампанията постъпиха 419 молби от родители на 432 болни деца, както и 42 молби от болнични заведения, съдържащи 113 заявки за закупуване на медицинска апаратура.

 

За постигане на по-голяма прозрачност и обективност при разпределението на набраните средства по време на Кампания “Българската Коледа” 2011/2012г. бе учредена Експертна комисия с консултативни функции във връзка с разглеждането на постъпилите молби за подпомагане. В състава й бяха включени: представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична асоциация, Националния консултант по педиатрия, представители от Център “Фонд за лечение на деца”, организации на дарителите и пациентските организации.

 

358 деца бяха подпомогнати със сумата от 773 750,59 лева за осъществяване на лечение и рехабилитация.

 

Закупена бе медицинска апаратура за 14 болнични заведения на обща стойност 585 519.00 лв. Лечебните заведения, подпомогнати от кампания 2011/2012 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, са:

 

 • „Специализираната болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София
 • Клиниката по Неонатология при "Първа МБАЛ- София" ЕАД, гр. София
 • „МБАЛ - Самоков” ЕООД, гр. Самоков
 • МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев
 • УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
 • МБАЛ „ Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен
 • МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян
 • СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕОД, гр. Варна
 • „МБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас
 • МБАЛ "Св. Мина" ЕООД, гр. Пловдив
 • МБАЛ "Проф. Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора
 • МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана
 • „МБАЛ - Шумен” АД, гр. Шумен
 • „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград

 

Подробен отчет на кампания 2011/2012 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

 

Благодарение на щедростта на своите дарители, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ успя да събере общо 18 142 832 лева за периода 2003-2011 г.

 

Лечението на 1 066 български деца бе подпомогнато със сумата от 4 230 912 лева.

 

147 детски клиники и лечебни заведения получиха медицинско оборудване и линейки, под формата на дарение, на обща стойност 13 911 920 лева.