PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2014/2015 ГОДИНА
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2014/2015 ГОДИНА

24 ноември 2015
РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2014/2015 ГОДИНА

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2014/2015 г., посветена на децата с вродени заболявания, бяха събрани 1 964 800 лв. В допълнение на това бе дарена апаратура за 15 372 лв., или общо 1 980 172 лв.

Партньорите в кампанията положиха всички усилия за максимално прозрачно, обществено отговорно и ефективно разпределение на набраните средства. Експертният съвет и Комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ разгледаха постъпилите 529 заявления от родители за подпомагане на нуждаещи се от диагностика, лечение и рехабилитация деца, както и 24 заявления от лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура, по приоритетната за „Българската Коледа“ 2014/2015 г. цел – „Да помогнем на децата с вродени заболявания“.

Дванадесетото издание на кампанията подпомогна 496 деца със сумата от 688 502 лв. за осъществяване на диагностика и лечение, медикаментозна терапия, рехабилитация, поддръжка на кохлеарна имплантна система при деца с вродена глухота, осигуряване на други медицински изделия и помощни средства.

Подпомогнатите деца, разпределени в групи според потребностите, са както следва:ТУК

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2014/2015 г. успя да помогне на децата с вродени заболявания и като осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение на 10 лечебни заведения в цялата страна.

Закупените 19 медицински апарата на обща стойност 1 246 745 лв. са дарени на университетски и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания.

Дарената апаратура ще даде възможност за осъществяване на навременна и прецизна диагностика, и оптимално лечение, което е от особено значение при децата с вроденизаболявания. Апаратурата ще даде възможност системно, редовно наблюдение и проследяване от мултидисциплинарен екип на здравословното състояние на децата. Това е във възможностите най-вече на специализирани детски клиники или центрове в университетските болници. Детските клиники в университетските болници са референтни центрове за деца с различни вродени заболявания, което налага използването на съвременно оборудване за прецизна диагностика и комплексни медицински грижи за децата с вродени заболявания.

“Българската коледа” подпомогна Националната кардиологична болница с високотехнологичен ехокардиограф- триизмерен, за диагностика на заболявания в детска възраст, дихателен апарат и система от 4 интензивни пациентни монитора и съвместим с тях транспортен монитор за проследяване на основните жизнени функции на малките си пациенти. Апаратурата е за Клиниката по педиатрия и детска кардиология, и отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации, които са единствените в страната, които приемат пациенти с вродени сърдечни малформации от цялата страна.

При децата с вродени заболявания на дихателната система се налагат продължителна и трудна диагностика и активно лечение. На водещия център за лечение на вродени заболявания на дихателната система - УМБАЛ “Александровска”, беше дарена апаратура за функционалното изследване на дишането с бодиплетизмографска кабина, апарат за дихателна реанимация и ендоскопска техника за изследване на дихателната система на деца с белодробни заболявания - фибробронскоскоп.

Дарена беше съвременна апаратура за нуждите на детска хирургия и детска травматология и ортопедия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – сет за ригидна бронхоскопия, Артроскоп с пневматична турникетна система и мобилен ехографски апарат.

На неонатологичните отделения в УАГБ “Майчин дом”, гр. София и УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив, бяха дарени респиратори от висок клас (апаратура за белодробна вентилация), необходими за стабилизиране на основните жизнени показатели на рисково родените деца.

Детските клиники в УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен, СБАЛДБ „Проф. д-р И. Митев“, гр. София и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, са референтни центрове за деца с различни вродени заболявания. На посочените лечебни заведения беше дарена ултразвукова апаратура за съвременна диагностика и комплексни медицински грижи.

Апаратурата беше закупена чрез отворена конкурсна процедура за избор на доставчик за всеки от апаратите, след публична обява за набиране на оферти на интернет страниците на съорганизаторите на благотворителната инициатива. Условията за ползване на дарената апаратура бяха регламентирани в договори за дарение, сключени между съорганизаторите на благотворителната инициатива “Българската Коледа” и лечебните заведения.

Десетте лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи през 2015 година, дарявайки им медицинска апаратура на обща стойност 1 246 745лв. са:ТУК

Благодарение на тази апаратура, дарителите на „Българската Коледа“, кампания 2014/2015 г., направиха възможно навременното откриване и лечение на вродените заболявания, и дадоха реален шанс за подобряване качеството на живот на засегнатите деца.