PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK „Българската Коледа“ подпомогна още 307 деца за генетични изследвания, рехабилитация, медикаментозна терапия и помощни средства
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

„Българската Коледа“ подпомогна още 307 деца за генетични изследвания, рехабилитация, медикаментозна терапия и помощни средства

30 април 2015
„Българската Коледа“ подпомогна още 307 деца за генетични изследвания, рехабилитация, медикаментозна терапия и помощни средства

Още 307 деца са подпомогнати в рамките на благотворителната кампания на президента „Българската Коледа“. Експертният съвет към инициативата одобри постъпилите молби за помощ на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински документи, изразените становища от лекуващи лекари и национални консултанти по профила на заболяванията. Средствата, отпуснати на 307-те деца, са на обща стойност 410 861 лв.
След становище на Националния консултант по медицинска генетика са подпомогнати 14 деца за осъществяване на генетични изследвания. Изследванията целят уточняване на диагнозата, разкриване на причините за заболяването, както и прецизиране на терапията на децата с различни вродени заболявания. Децата са насочени към Националната генетична лаборатория, която работи с мултиинституционален екип включващ Катедрата по медицинска генетика към Медицински университет – София, и други генетични лаборатории, които са акредитирани по стандарта „Медицинска генетика“. Общата стойност на даренията са 10 700 лв.
За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати 222 деца с неврологични и вродени заболявания, на обща стойност 177 900 лв.
Подпомогнати са още 16 деца за закупуване на помощни средства и медицински изделия, на обща стойност 14 400 лв.; 17 деца с диагноза Аутизъм, са подпомогнати за психологична и логопедична терапия, на обща стойност 17 000 лв.; 6 деца с различни заболявания, са подпомогнати за лечебни храни, на обща стойност 5 400 лв.;
За осигуряване на едногодишна медикаментозна терапия на нуждаещи се деца беше взето решение за публикуване на обява за закупуване на необходимите им лекарства. Същото е взето на основание назначена терапия и посочен конкретен лекарствен продукт в Епикризите на кандидатствалите за подпомагане деца, получена информация от Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националните консултанти по заболяванията на децата.
След получени оферти за лекарствата Genotropin, Revatio, Vfend и Pamitor бяха закупени необходимите количества за лечение на 32 деца с диагнози Ахондроплазия, Нанизъм, Остеогенезис имперфекта, Синдром на Noonan, Синдром на Silver-Russel, Синдром на Cornelia de Lange, Хипофосфатазия, Вродена сърдечна малформация и Гранумалатоза на Вегенер.
Закупените лекарства са на обща стойност 185 461 лв. Доставени са в болничните аптеки на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, гр. София, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна и МБАЛ „Национална кардиологична болница“, гр. София.
От началото на новото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ са отпуснати 445 461 лв. за 349 болни деца.
Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Предстои да бъдат разгледани останалите заявления за подпомагане на деца с хронични и тежки заболявания, нуждаещи се от подпомагане за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация.
Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се приемат целогодишно.
Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане. На сайта на „Българската Коледа“ е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес (http://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane)
Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg.