PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Експертният съвет и Комисията на съучредителите към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ разгледаха молбите за подпомагане на деца, страдащи от Детска церебрална парализа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Експертният съвет и Комисията на съучредителите към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ разгледаха молбите за подпомагане на деца, страдащи от Детска церебрална парализа

26 ноември 2013
Експертният съвет и Комисията на съучредителите към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ разгледаха молбите за подпомагане на деца, страдащи от Детска церебрална парализа

На проведените на 15.03.2013 г. и на 22.03.2013 г. заседания на Експертния съвет и на Комисията на съучредителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ бяха разгледани получените до момента 280 молби за подпомагане на деца, страдащи от Детска церебрална парализа, нуждаещи се от допълнителна и активна рехабилитация. 

Въз основа на препоръките на Експертния съвет бяха одобрени:

  • 140 молби за деца с диагноза Детска церебрална парализа (на обща стойност 108 300 лв.); 
  • 96 молби за деца с диагноза Детска церебрална парализа и придружаващи диагнози - Епилепсия, Хидроцефалия, Микроцефалия и др. (на обща стойност 82 800 лв.); 
  • 13 молби за деца с диагноза Детска церебрална парализа и втора диагноза – Глухота, Ретинопатия, Катаракта и др. (на обща стойност 12 400 лв.). 

Не са удовлетворени 31 от молбите, поради неясни искания и липса на актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на съответното дете.

Молби за подпомагане на нуждаещи се деца се  приемат през цялата година.

Дарителската банкова сметка на Кампанията също е отворена целогодишно. Същата е публикувана на сайта на Кампанията www.bgkoleda.bg.