PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

За да бъде овладяно заболяването детето, засегнато от ДЦП, да има високи шансове да води пълноценен и активен живот, са необходими ранно диагностициране и активна, ежедневна, висококвалифицирана и високотехнологична рехабилитация.

Затова със събраните чрез “Българската Коледа” 2012/2013 г. средства ще бъде закупена приоритетно съвременна медицинска апаратура за надграждането на съществуващи успешни центрове в страната. Така това лечение ще може да стане достъпно наистина ежедневно и в интегрирана социална среда.

Темата „Рехабилитацията на деца с неврологични заболявания“ бе избрана за приоритетна за Кампания 2012/2013 г., защото над 60% от децата, подпомагани през годините от „Българската Коледа“, бяха с неврологични заболявания. Също така достъпът до подобни центрове бе изключително ограничен. Засегнатите семейства бяха принудени да изминават огромни разстояния всеки месец, а някои деца се реабилитираха в чужбина, поради липсата на някои конкретни апарати в страната, например апарат за локомоторна терапия и апарат за рехабилитация на тазово дъно.