PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK До 27-ми май „Българската Коледа“, и всички, които я подкрепиха, успяха да помогнат на 390 деца да се лекуват и рехабилитират
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

До 27-ми май „Българската Коледа“, и всички, които я подкрепиха, успяха да помогнат на 390 деца да се лекуват и рехабилитират

27 ноември 2013
До 27-ми май „Българската Коледа“, и всички, които я подкрепиха, успяха да помогнат на 390 деца да се лекуват и рехабилитират

През м. март, м. април и м. май 2013 г. на шест последователни заседания, Експертния съвет и Комисията на съучредителите към благотворителната инициатива на Президента на Републиката „Българската Коледа“ разгледаха 491 молби за подпомагане на деца с хронични заболявания, подадени до 15.05.2013 г.

393 от тях са за осъществяване на активна рехабилитация на деца с неврологични заболявания – приоритетът  на „Българската Коледа“ 2012/2013 г.

Въз основа на препоръките на Експертния съвет, включващ представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, Националния Консултант по детски болести, представители на дарителски и пациентски организации, Център „Фонд за лечение на деца” и съорганизаторите на благотворителната инициатива, бяха подпомогнати 364 деца за допълнителна и активна рехабилитация:

 • 154 деца с диагноза Детска церебрална парализа (на обща стойност 118 000 лв.);
 • 103 деца с диагноза Детска церебрална парализа и придружаващи състояния - Епилепсия, Хидроцефалия, Микроцефалия и др. (на обща стойност 87 400 лв.);
 • 16 деца с диагноза Детска церебрална парализа и втора диагноза – Глухота, Ретинопатия, Катаракта и др. (на обща стойност 15 300 лв.).
 • 7 деца с диагноза Спина бифида (на обща стойност 6 600 лв.);
 • 3 деца с диагноза Спинална мускулна атрофия (на обща стойност 2 700 лв.);
 • 4 деца с диагноза Мускулна дистрофия (на обща стойност 3 600 лв.);
 • 8 деца с диагноза Родова травма (на обща стойност 6 900 лв.);
 • 8 деца с диагноза Разстройство в развитието на двигателните функции (на обща стойност 6 500 лв.);
 • 16 деца с диагноза Епилепсия и Хидроцефалия (на обща стойност 12 200 лв.); 
 • 18 деца с диагноза Аутизъм (на обща стойност 18 000 лв.);
 • 27 деца с други неврологични заболявания, нуждаещи се от психологична и логопедична терапия и рехабилитация (на обща стойност 20 900 лв.);

„Българската Коледа“ помогна и на:

 • 21 деца с неврологични заболявания и нарушения в двигателните функции за закупуване на помощни средства (на обща стойност 16 500 лв.);
 • 5 деца, нуждаещи се от лекарства и лечебни храни (на обща стойност 5 500лв.)

От получените до 15. 05. 2013 г. молби, 44 все още не са удовлетворени поради неясни искания и липса на актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на съответното дете. Същите ще бъдат разгледани повторно, незабавно след предоставяне на липсващата документация.

Молби за подпомагане на нуждаещи се деца се приемат през цялата година. Желаещите да подкрепят кампанията също биха могли да го направят през цялата година. Начините по които могат да бъдат направени дарения са публикувани на сайта на Кампанията www.bgkoleda.bg, на който се публикуват и всички новини за хода на „Българската Коледа“.