PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подкрепи лечението и рехабилитацията на още 80 деца
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подкрепи лечението и рехабилитацията на още 80 деца

01 юни 2021
Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подкрепи лечението и рехабилитацията на още 80 деца

Oще 80 деца са подпомогнати от благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Набраната до този момент сума от кампанията, която стартира миналата година на 1 декември, е 1 850 000 лв.

Средства от „Българската Коледа“ се даряват за диагностика, лечение и рехабилитация на деца с тежки и хронични заболявания, както и за медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.  Удовлетворените нови 80 молби са на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински документи и изразени становища от лекуващи лекари. Общата им стойност е 104 718, 62 лв.

До този момент са подпомогнати общо 326 деца с хронични и тежки заболявания: Детска церебрална парализа и придружаващи заболявания - Епилепсия, Хидроцефалия, Микроцефалия и др.; Спинална мускулна атрофия; Мускулна дистрофия тип Дюшен; Аутизъм; Родови травми; Разстройство в развитието на двигателните функции; вродени аномалии; вродена глухота в състояние след кохлеарна имплантация. На децата с диагнози Ахондроплазия, Нанизъм, Остеогенезис имперфекта, Синдром на Noonan, Синдром на Silver-Russel, Синдром на Cornelia de Lange, Хипофосфатазия, Вродена сърдечна малформация, Нефротичен синдром, е осигурена вече медикаментозна терапия със скъпоструващите лекарства Genotropin, Omnitrope, CellCept.

Осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е с фокус „Заедно за децата с хронични заболявания – да превърнем надеждата в реалност“. Инициативата протяга ръка за поредна година към всички деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал.

С помощта на усилията и съпричастността на хората, „Българската Коледа“ помага за навременна диагностика и лечение чрез осигуряване и на съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.

Кампания 2020/2021 си постави за цел и да осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика, лечение и рехабилитация в университетски и многопрофилни лечебни заведения, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на грижата за детското здраве.

Във връзка с реализиране на целите на Кампания 2020/2021, през месец юни предстои да бъде открита процедура на стойност близо 1 000 000 лв. за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура, финансирана със средства от „Българската Коледа“.

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg