PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Цели на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

„Българската Коледа“ има амбицията да помогне за подобряване на възможностите за диагностика, лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични заболявания и увреждания, като осигури медицинска апаратура за лечебни заведения в цялата страна.

„Българската Коледа“ ще подпомогне университетските болници в страната, където се насочват за консултации и лечение трудните в диагностично и лечебно отношение деца. В тези лечебни заведения с участието на висококвалифицирани медицински специалисти и високотехнологично оборудване има възможности за комплексно медицинско интердисциплинарно обслужване на децата с тежки хронични заболявания и увреждания. 

При недоносените деца с ниско и екстремно ниско тегло съществува риск при лечението и отглеждането на късни усложнения свързани с екстремната незрялост- ретинопатия на недоносеното дете с опасност за загуба на зрение, хронична белодробна болест с трайни дихателни проблеми или детска церебрална парализа.

Достиженията на неонатологията и перинаталната медицина създават условия за спасяването и преживяването на все по-голям брой деца, родени преждевременно. Това определя тенденцията за непрекъснато нарастване на броя бебета, които са застрашени от развитие на Ретинопатия на Недоносеното (РН) и свързаните с нея ранни и късни зрителни увреждания и слепота.

На задължителен преглед (скрининг) още в неонатологичните отделения, подлежат всички бебета, родени преди 32 г.с. и под 1500 гр., както и всички, които се определят от неонатолозите като рискови за РН. След първия преглед, в зависимост от находката в ретината, децата подлежат на лечение или на контролни прегледи, чиято честота зависи от липсата или наличието на промени. Прегледите продължават още няколко месеца, включително и след изписването на децата от неонатологичните отделения. Целта на регулярните прегледи е болестта да бъде диагностицирана в стадий, който подлежи на терапия (лазертерапия на ретината), така че да бъдат предотвъртени слепотата в резултат на необратимо отлепване на ретината или тежкото зрително увреждане, дължащо се на груби анатомични промени в ретината.

РН води до необратима (когато настъпи), но предотвъртима (когато е диагностицирана и лекувана навреме) детска слепота. По тази причина РН е едно от заболяванията, които са обект на програмата на СЗО, целяща намаляване на случаите на детска слепота и тежко зрително увреждане в световен мащаб.

Скринингът за РН се осъществява от специално подготвени и обучени офталмолози с педиатрична насоченост. Осъществява се с индиректен офталмоскоп и с широкообхватна дигитална фундус камера - RetCam. Последната има редица предимства с оглед на това, че дава възможност да се осъществяват записи на промените в очното дъно, което позволява оценка на патологията от няколко специалисти със свеждане на субективния елемент до минимум; възможности за проследяване и сравняване на прогресията на патологичните промени при последващите прегледи; документиране на патологията и осъществяването на телемедицински консултации, както с други центрове и специалисти в страната, така и в чужбина. Системата RetCam се използва за диагностицирането и проследяването и на редица други социално-значими очни заболявания в детска възраст – злокачествени заболявания на ретината (ретинобластом), вродени аномалии, възпалителни заболявания на ретината и др.

Детско Очно Отделение към Очна Клиника на УМБАЛ „Александровска” е единственото детско очно отделение в страната – уникална структура по отношение на своята дейност. То се отличава с многогодишния си опит в диагностиката и лечението на РН, като се явява референтен център за нашата страна, поемащ голяма част от случаите, изискващи лечение. Клиника разполага с апарат RetCam, който е дарение от инициативата „Българската Коледа“ преди повече от 15 години. Апаратът е изключително амортизиран и често създава технически проблеми, включително по време на прегледите. Това значително затруднява работата на лекарите в клиниката по време на консултирането на малките пациенти и очертава нуждата от подновяване на апаратурата. „Българската Коледа“ има амбицията да осигури система RetCam за Детска очна клиника в УМБАЛ „Александровск“

Единственият детски център за диализа е в Клиниката по нефрология и диализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, а над 90% от децата с нефротичен синдром в България се лекуват и следят в същата клиника.

Клиниката по нефрология и хемодиализа и Клиниката по неонатология се нуждаят от закупуване на апарат за хемофилтрация за новородени и малки деца с бъбречна недостатъчност, при които стандартна хемодиализа не може да се осъществи по технически причини. Този апарат е предназначен за най-малките и уязвими пациенти с ниско тегло-над 2,5 кг., които се намират в тежко и остро състояние и се нуждаят от продължителна бъбречно заместваща терапия. Такъв апарат в момента няма в цяла България и получаването му ще даде шанс за живот на много малки деца.

Децата с резистентен на всички други видове лечение нефротичен синдром имат затруднен достъп до биологична терапия със CellCept, която не се покрива от здравната каса у нас. Тази медикаментозна терапия ще им даде шанс за лечение при практически изчерпани други възможности и ще отдалечи настъпването на бъбречна недостатъчност. „Българската Коледа” ще продължи подкрепата на деца с нефротичен за лечение със CellCept.

Най-често децата боледуват от инфекциозни заболявания, предизвикани от вируси и бактерии. Основно средство в борбата с тези заболявания на децата са профилактика – индивидуална и обществена, а от лекарствените средства – антибактериалните медикаменти, антибиотици. Всеки един лекар и пациент знае цената на това лечение – човешко здраве и спасен живот.

Но натрупаните познания поставят и други въпроси – кога и какви медикаменти, какви са нежеланите ранни и късни ефекти от това лечение.

Основателна е тревогата на медицинската общественост към проблема антибиотична резистентност. Той е в тясна връзка с неоснователно и прекомерно изписване на антибиотици. Фактите са неоспорими: Антибиотичната резистентност е причина за 33 000 смъртни случая ежегодно в ЕС. Антибиотичната резистентност e съществен фактор в смъртността от инфекциозни болести.

Важна крачка в борбата към антибиотичната резистентност и прецизиране изписването на антибиотици е разработването на програми, включващи и тестове за бърза диагностика- изследвания на кръвна картина, С-реактивен протеин (CRP), тестове за бърза бактериологична диагностика и др. Те са в полза на пациента и лекаря в прецизиране на диагнозата и терапията, избягване на неправилно и безразборно изписване на антибиотици.

Необходима е медицинска техника, която да предостави на лекаря и пациента необходимите резултати за минути, съответно по-точна диагноза и по-правилно лечение, избягване ненужно изписване на антимикробни средства/антибиотици и повишаване на антибиотичната резистентност и нежелани реакции от медикаментите. 

„Българската Коледа” има амбицията да осигури за лечебни заведения в цялата страна апаратура за бърза диагностика, която да подобри начина на изписване на антибиотична терапия. Бързата диагностика е един от подходите за ограничаване на антибиотичната резистентност. Защото когато е ясна причината за заболяването, тогава и антибиотикът може да бъде приложен по-ефективно.

Въвеждането на  изследването ще даде възможност да се разграничат пациентите с реална нужда от антибиотик, от такива при които употребата на антибиотични средства не е необходима.

От апаратура за неонатален скрининг се нуждае СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. Лабораторията в лечебното заведение работи с друга апаратура, дарена от „Българската Коледа“. Заявена е потребност от ново поколение пънчерна станция за високотехнологични и напълно автоматизирани централизирани съвременни скрининг лаборатории, която ще надгради съществуващата. Разширяването на скрининговия панел би било извънредно трудно, ако липсва подобна възможност. Масовите неонатални скрининг програми имат дългогодишна традиция в България – те датират от 1978 година, като през следващите години трябва да бъдат разширени и надградени. Подобна пънчерна станция не е налична никъде в страната.

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за диагностика, лечение и рехабилитация, „Българската Коледа” има амбицията да допринесе за по-ефективна грижа за децата с хронични заболявания.