PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Медицинско оборудване на стойност близо 1 млн. лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Медицинско оборудване на стойност близо 1 млн. лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021

13 юли 2021
Медицинско оборудване на стойност близо 1 млн. лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021

Администрацията на президента на Република България обявява открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения, бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Стойността на поръчката възлиза на близо 1 млн. лева, набрани от „Българската Коледа“, кампания 2020/2021.

Предвижда се доставката на медицинското оборудване да се възложи от организаторите на инициативата в полза на лечебни заведения – бенефициенти, определени съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от Благотворителната инициатива „Българската Коледа”, чрез обществена поръчка.

Възложители на обществената поръчка, в качеството им на организатори на Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, са: Администрация на президента на Република България, Българска национална телевизия и „Нова броудкастинг груп“ АД (Нова телевизия).

Съгласно споразумение, сключено между възложителите на основание Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложител в процедурата за възлагане на обществената поръчка е Администрацията на Президента. Споразумението предвижда след провеждане на процедурата и влизане в сила на всички решения по нея, като страна в договорите за възлагане на обществената поръчка да участват тримата възложители.

Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в Агенцията за обществени поръчки.

„Българската Коледа“ се стреми да помогне за подобряване на възможностите за диагностика, лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични заболявания и увреждания, като подпомага и деца целогодишно.

До настоящия момент са разгледани постъпилите до края на м. юни - 395 заявления за подпомагане на деца.

След предложение на Експертния съвет и решение на Комисията са подпомогнати общо 382 деца. Общата стойност на направените дарения към деца е в размер на 636 693 лв.

На 45 деца е осигурена медикаментозна терапия с растежен хормон.  Лекарства са осигурени и на 11 деца с нефротичен синдром.

Подкрепа получиха 312 деца с тежки хронични заболявания за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация.

На 14 деца са дарени средства за осигуряване на медицински изделия и помощни средства.

Неясни искания, липса на актуални медицински документи и необходимост от прецизиране на исканията и потребностите са причината към този момент част от молбите да не бъдат удовлетворени.

На сайта на благотворителната инициатива www.bgkoleda.bg са публикувани условията и реда за кандидатстване за подпомагане. Всеки родител, чието дете се нуждае от подкрепа за лечение или рехабилитация, може да попълни необходимите документи и ги изпрати на посочения във всеки от формулярите адрес. Експертният съвет и Комисията към инициативата разглеждат постъпили заявления за подпомагане целогодишно.

През цялата година могат да бъдат правени и дарения за благотворителната инициатива. Възможните начини за подкрепа на каузата „Българската Коледа“ са чрез:

·                  Изпращане на SMS на кратък номер 1117 за М-Тел, Vivacom и Telenor. С всеки SMS се дарява 1 лев на дете в беда. За абонати по договор стойността на един SMS е 1 лв. За потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв. с ДДС;

·                  Обаждане на номер 09001117 за фиксирани абонати на Vivacom и Mtel. С всяко обаждане се дарява 1 лев на дете в беда. Стойността на всяко обаждане е 1 лв;

·                  Банков превод на:

БНТ - за „Българската Коледа“

IBAN: BG13UBBS80023300186210

BIC код: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

·                  Системите ePay.bg и Upay;

·                  Дебитна или кредитна карта през сайта на „Българската Коледа“.

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за диагностика, лечение и рехабилитация, „Българската Коледа” помага за по-ефективна грижа за децата с хронични заболявания.

Партньорите в кампанията имат за цел тя да е максимално прозрачна, обществено отговорна и ефективна в подкрепата си за детското здравеопазване и подпомагането на дарителството в България.

Повече информация за инициативата може да бъде намерена на интернет адрес: http://bgkoleda.bg/