PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Вече 17 години „Българската Коледа“ помага за подобряване грижата за децата с различни хронични заболявания. Всички тези деца изпитват специфични затруднения и имат специални потребности, които забавят тяхното оздравяване и развитие.
Именно, за да помогне тяхната навременна диагностика и лечение, „Българската Коледа“ обединява усилията и съпричастността на хората за подпомагане чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.
„Българската Коледа“ предоставя подкрепа и на конкретни деца, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал.
Различни по степен на тежест хронични заболявания засягат все повече деца. При някои от тях заболяването е тежко и е довело до ограничение на функционалните възможности. Част от тези ограничения са толкова големи, че страдащите деца са със степен на тежка инвалидност.

Тежките хронични заболявания при децата протичат за дълъг период от време, а често и през целия живот. Характерното за тях е, че болните се нуждаят от постоянни медицински грижи и прилагане на интегриран медико-социален подход. Честотата на тежките хронични заболявания се колебае в широк диапазон поради големите различия в тежестта на конкретните заболявания – онкологични, неврологични, дихателни, ревматологични, метаболитни, ендокринологични, сърдечни, нефрологични, ортопедични и др.

Хроничните заболявания налагат системна медицинска грижа, в нередки случаи водят до застрашаващи живота усложнения и при липса на навременна и точна диагностика и лечение се стига до смърт или тежка инвалидизация за цял живот. Тежките хронични заболявания са с периоди на ремисия и обостряне, поради което се изисква постоянен медицински контрол, медикаментозно поддържащо лечение и доста често продължителна рехабилитация.

Развитието на медицинската наука дава възможност да бъде спасен живота на деца с тежка недоносеност, съпътствана от вродени малформации, ретинопатия, увреден слух и изоставане в развитието. От друга страна генетични предпоставки, както и начинът на живот, водят до хронични заболявания при децата. Най-честите от тях са детска церебрална парализа, муковисцидоза, бронхиална астма, диабет, нарушено хранене с последваща анемия, напълняване с усложнения от страна на сърдечносъдовата, дихателната, ендокринната система, неврологични заболявания, както и различни поведенчески нарушения. Крайният резултат е изоставане в развитието, нарушени социални умения, изолиране на детето в дома или в болнично заведение далеч от връстниците му. Ранното им диагностициране и правилното им лечение са ключови за максимално добър резултат и социална адаптация впоследствие.

Затова осемнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е посветено на децата с хронични заболявания.