PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Резултати на благотворителната инициатива "Българската Коледа", кампания 2016/2017 г.
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Резултати на благотворителната инициатива "Българската Коледа", кампания 2016/2017 г.

30 ноември 2017
Резултати на благотворителната инициатива "Българската Коледа", кампания 2016/2017 г.

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2016/2017, посветена на децата с тежки хронични заболявания, и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2017 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 650 000 лв.

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“. Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност, и осигури равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция на всички участници в процедурите по закупуване на медицинска апаратура.

На страдащите от тежки хронични заболявания деца, „Българската Коледа“ помогна за осъществяване на диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

През 2017 година, със средствата набрани от кампания 2016/2017 бяха подпомогнати 474 деца със сумата от 702 895 лв.  

За да помогне за лечението на децата с тежки хронични заболявания, през 2017 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 766 774 лв. на 30 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници за активно лечение.

Така Кампания 2016/2017 постигна целите, които си беше поставила - да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции, ясна стратегия за подобряване диагностиката и лечението на тези заболявания и функционират като референтни центрове.

Възможността за осъществяването на навременна и прецизна диагностика и оптимално лечение при тези заболявания е от особено значение за засегнатите деца, тъй като само по този начин те получават шанс за овладяване на здравословното си състояние и интеграция в обществото. Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което се отразява на намаляване честотата на хроничните заболявания и предотвратяване появата на тежки състояния.

Хронични респираторни заболявания при децата са заболявания на дихателните пътища и други структури на белия дроб. Някои от най-често срещаните при тях са астма, муковисцидоза, бронхиална дисплазия и др. „Българската Коледа“ дари на  УМБАЛ „Александровска“ апарат за неинвазивно почистване на секретите в белите дробове, който ще бъде използван в отделението за хронични белодробни болести и в кърмаческото отделение при пациенти с муковисцидоза, бронхиектазии и други хронични заболявания на дихателната система. Клиниката получи и дарение автоматичен хематологичен брояч и стартер кит за изследване на 18 кръвни показатели. Апаратът се отличава с бързина и достоверност на резултатите, има възможност за препращане и отпечатване на резултатите, а най-голямото му предимство е, че се използва минимално количество капилярна и венозна кръв, което е от голямо значение за малките пациенти.

Липсата на ендоскопска високоспециализирана апаратура, необходима за диагнозата на деца със заболявания на горния и долния храносмилателен тракт затруднява работата на сектора по детска гастроентерология в детската клиника на УМБАЛ “Св. Марина”. Дарената от Кампанията съвременната едноскопска апаратура ще подобри диагностиката на заболяванията на храносмилателната система и ще подобри качеството на живот на децата с тези заболявания.

Основна причина за увреждане на мозъка в перинаталния период е перинаталната асфиксия, проявяващо се със сериозни късни неврологични последици и инвалидизиране на пациентите - детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в психомоторното развитие. Утвърден метод за намаляване тежестта на церебралните увреждания е контролираната мозъчна хипотермия. Тази методика не е използвана досега у нас поради липсата на необходимо оборудване - апарат за контролирано охлаждане на тялото и мозъка в първите 72 часа след раждането и апарат за продължителна регистрация на електрическата мозъчна активност - т.нар. Функционално церебрално мониториране. Такава апаратура получиха като дарение от „Българската Коледа“ водещи неонатологични клиники в страната – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - гр. Плевен, и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – гр. Стара Загора. Дарената апаратура има потенциал да намали тежестта и дори да предотврати хроничните неврологични увреждания.

На клиниката по неонатология в МБАЛ „Бургас“, в която се приемат за лечение новородени в критично здравословно състояние, беше дарен  монитор за церебрална и соматична оксиметрия.

Клиниките по детска хирургия и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са уникални за София, а за някои заболявания и за цялата страна. Тук се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца. През отделението по детска реанимация годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми - оперирани, травматологични, токсикологични. Благодарение на „Българската Коледа“ тези клиники вече разполагат със Система за мониториране на гастроезофагинален рефлукс при деца, анестеологичен апарат със съвместим пациентен монитор и др. Системата за мониториране ще даде възможност за максимално щадяща и акуратна диагностика на функцията на гастроезофагеалния сегмент и е с един от най-съвременните методи за определяне на индикациите за оперативно лечение.

Лабораторията за неонатален скрининг на новородени деца на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, е единствената която осъществява скрининг на всички новородени  от цялата страна по отношение на вроден хипотиреоидизъми вродена надбъбречна хиперплазия. “Българската Коледа“ дари на лечебното заведения система за неонатален скрининг, която е от изключителна важност за диагностицирането и проследяването на всички новородени деца в България. Тя ще осигурява диагностициране и своевременно започване на лечението на заболявания, които са включени в задължителното скринингово изследване на всички новородени.

УМБАЛНП „Св. Наум“, гр. София получи дарение Течен хроматограф под високо налягане за изследване на антиконвулсанти  (противоепилептични средства). Същият ще бъде използван за изследване на деца с Епилепсия. Епилепсията в детска възраст, се среща 4 пъти по-често отколкото при възрастни, а болницата е специализирана за изследвания на детски епилепсии.

За Отделението по неонатология в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, е осигурен пулсоксиметър със специализирано приложение за скрининг за вродени сърдечни малформации. Апаратът е за неинвазивна диагностика (скрининг) на критични вродени сърдечни малформации при новородени непосредствено след раждането.  Дарената транспортна система ще бъде използвана за нуждите на интензивното отделение и звеното по детска кардиология на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания за транспорт на деца с критични кардиопатии, други тежки хронични сърдечни, белодробни и неврологични заболявания, налагащи постоянна изкуствена белодробна вентилация, инфузия на медикаменти,  парентерално хранене, аспирация на горни дихателни пътища и температурен комфорт.

Многопрофилни болници от цялата страна получиха нова апаратура за диагностика и лечение – ултразвукови апарати за диагностика в детска възраст и неонатология, пациентни монитори, апарат за неинвазиво почистване на секретите в белите дробове, апарат за дихателна реанимация, за функционално изследване на дишането и др.

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ допринесоха за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с тежки хронични заболявания да водят достоен живот.