PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Подпомогнати са първите 255 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Подпомогнати са първите 255 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019

25 април 2019
Подпомогнати са първите 255 деца от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019

С бюджет от 2 380 000 лв. разполага шестнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019, посветено на децата с тежки заболявания и увреждания. Набирането на дарения, както и приемането на заявления за подпомагане продължава.

На проведените от началото на годината досега заседания на Експертния съвет и Комисията към благотворителната инициатива „Българската Коледа“ бяха разгледани общо 396 заявления на деца с различни заболявания, нуждаещи се от подпомагане за осъществяване на медикаментозно лечение, рехабилитация, както и за осигуряване на медицински изделия и помощни средства.

Общо 255 деца са подпомогнати на базата на приложените към документите им актуални медицински документи и изразени становища от лекуващи лекари. Даренията са на обща стойност 403 414 лв.

За осигуряване на медикаментозна терапия са подпомогнати 47 деца с ендокринологични, нефрологични и други заболявания – Синдром на Силвър Ръсел, Пропионова ацидурия, Нанизъм, Ахондроплазия, Синдром на Лоу, Синдром на Нунан, Синдом на Корнелия де Ланге, Метафизарна дисплазия, Клейдокраниална дисплазия, Лупус, Синдром на Потоки Шефер, Нефрозен синдром, Хематурия, Хроничен нефритен синдром, Нефротичен синдром.

За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати 198 деца с неврологични и други заболявания, както следва: Детска церебрална парализа, Епилепсия, Хидроцефалия, Спина бифида, Спинална мускулна атрофия, Мускулна дистрофия тип Дюшен, Аутизъм, Родови травми, Разстройство в развитието на двигателните функции, Вродени аномалии и увреждания, Вродена глухота след осъществена кохлеарна имплантация.

Част от разгледаните молби не са удовлетворени, поради неясни искания и липса на актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на съответното дете.

Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Предстои да бъдат разгледани останалите заявления за подпомагане на деца с хронични и тежки заболявания.

Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се приемат целогодишно.

Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане.

На сайта на „Българската Коледа“ е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес.

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и за начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg