PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Българската коледа - кампании и резултати
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2018/2019, посветена на децата с тежки заболяванияи увреждания, и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2019 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 440 000 лв.

 

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“. Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност.

 

„Българската Коледа“ протегна ръка за поредна година към всички деца с тежки заболявания и увреждания, които се нуждаят от диагностика, лечение, включително медикаментозно, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства, в случаите, в които същите не се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, Националната здравноосигурителна каса, по Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

През 2019 година, със средствата набрани от кампания 2018/2019 бяха подпомогнати 551 деца със сумата от 853 162 лв.   

 

За да помогне за лечението на децата с тежки заболявания и увреждания, през 2019 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 585 770 лв. на 19 лечебни заведения от цялата страна.

Така Кампания 2018/2019 постигна целите, които си беше поставила - да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и многопрофилни лечебни заведения в цялата страна.

 

Възможността за осъществяването на прецизна диагностика и оптимално лечение при тежките заболявания е от особено значение за засегнатите деца, тъй като само по този начин те получават шанс за овладяване на здравословното си състояние. Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което се отразява на лечението и успешното предотвратяване появата на тежки състояния.

 

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ допринасят за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с различни заболявания да водят достоен живот. 

 

Подробен отчет на кампания 2018/2019 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

През 2018 година благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2017/2018 насочи своите усилия в подкрепа на спасения детски живот, с идеята да помогне в грижата за продължителното лечение и активната рехабилитация.

 

Благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2018 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 600 000 лв.

 

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“. Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност.

 

Петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ подпомогна 505 деца за осъществяване на лечение и рехабилитация на обща стойност 772 944, 61 лв.

 

За да помогне за продължителното лечение и рехабилитация на страдащите от различни заболявания деца, през 2018 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 79256, 00  лв. на 22 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници, рехабилитационни центрове и домове за медико-социални грижи. В тези лечебни заведения, с участието на висококвалифицирани медицински специалисти и високотехнологично оборудване, има възможност за комплексно медицинско интердисциплинарно обслужване на деца, нуждаещи се от продължително лечение и рехабилитация.

 

Новите методи на диагностика позволяват навременно откриване на заболяванията и прилагане на лечение, водещо до спасяване на живот. Спасеният детски живот се нуждае от продължителна грижа за да бъдат предотвратени евентуални хронични заболявания и усложненията от тях. Поддържането на здравето на спасените деца изисква усилия за дълъг период от време, дори през целия живот, като в повечето случаи това е сериозно предизвикателство - както за лекарите, така и за техните семейства.

 

При много от тези деца се налага системна медицинска грижа, постоянен медицински контрол, медикаментозно поддържащо лечение и много често продължителна, специализирана рехабилитация. От съществено значение са комплексните грижи, които  включват лечение през острата фаза на настъпило заболяване в детската възраст, навременни и достъпни услуги при последващите грижи до пълното излекуване на детето или  продължително лечение, в случай че тези деца имат остатъчни здравословни проблеми.

 

Осигуряването на възможности за продължително лечение и рехабилитация в такива случаи често е свързано с проблеми при намирането на подходящи услуги, което затруднява адекватното провеждане на цялостния процес по лечение. Този проблем е особено отчетлив при деца с хронични заболявания и увреждания, при които с приключване на активното лечение, в много случаи децата и техните семейства се сблъскват с проблеми и попадат в безизходица пред необходимостта от осигуряване на продължително лечение, рехабилитация и грижи, с оглед профилактика на инвалидизацията и намаляване на трайните последици от прекараното заболяване.

 

През 2018 година „Българската Коледа” подкрепи 22 лечебни заведения, дарявайки им медицинска апаратура на обща стойност 1 790 256, 00  лв.

 

Подпомагайки деца, детски клиники и центрове за продължително лечение и рехабилитация, „Българската Коледа” ще допринесе за по-ефективна грижа за спасения детски живот, подобряване на лечебните и рехабилитационни възможности при засегнатите от заболявания или увреждания деца, както и повишаване на  тяхната интеграция и социализация.

Подробен отчет на кампания 2017/2018 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2016/2017, посветена на децата с тежки хронични заболявания, и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2017 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 650 000 лв.

 

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“. Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност, и осигури равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция на всички участници в процедурите по закупуване на медицинска апаратура.

 

На страдащите от тежки хронични заболявания деца, „Българската Коледа“ помогна за осъществяване на диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

 

През 2017 година, със средствата набрани от кампания 2016/2017 бяха подпомогнати 474 деца със сумата от 702 895 лв.  

 

За да помогне за лечението на децата с тежки хронични заболявания, през 2017 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 766 774 лв. на 30 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници за активно лечение.

 

Така Кампания 2016/2017 постигна целите, които си беше поставила - да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции, ясна стратегия за подобряване диагностиката и лечението на тези заболявания и функционират като референтни центрове.

 

Възможността за осъществяването на навременна и прецизна диагностика и оптимално лечение при тези заболявания е от особено значение за засегнатите деца, тъй като само по този начин те получават шанс за овладяване на здравословното си състояние и интеграция в обществото. Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което се отразява на намаляване честотата на хроничните заболявания и предотвратяване появата на тежки състояния.

 

Хронични респираторни заболявания при децата са заболявания на дихателните пътища и други структури на белия дроб. Някои от най-често срещаните при тях са астма, муковисцидоза, бронхиална дисплазия и др. „Българската Коледа“ дари на  УМБАЛ „Александровска“ апарат за неинвазивно почистване на секретите в белите дробове, който ще бъде използван в отделението за хронични белодробни болести и в кърмаческото отделение при пациенти с муковисцидоза, бронхиектазии и други хронични заболявания на дихателната система. Клиниката получи и дарение автоматичен хематологичен брояч и стартер кит за изследване на 18 кръвни показатели. Апаратът се отличава с бързина и достоверност на резултатите, има възможност за препращане и отпечатване на резултатите, а най-голямото му предимство е, че се използва минимално количество капилярна и венозна кръв, което е от голямо значение за малките пациенти.

 

Липсата на ендоскопска високоспециализирана апаратура, необходима за диагнозата на деца със заболявания на горния и долния храносмилателен тракт затруднява работата на сектора по детска гастроентерология в детската клиника на УМБАЛ “Св. Марина”. Дарената от Кампанията съвременната едноскопска апаратура ще подобри диагностиката на заболяванията на храносмилателната система и ще подобри качеството на живот на децата с тези заболявания.

 

Основна причина за увреждане на мозъка в перинаталния период е перинаталната асфиксия, проявяващо се със сериозни късни неврологични последици и инвалидизиране на пациентите - детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в психомоторното развитие. Утвърден метод за намаляване тежестта на церебралните увреждания е контролираната мозъчна хипотермия. Тази методика не е използвана досега у нас поради липсата на необходимо оборудване - апарат за контролирано охлаждане на тялото и мозъка в първите 72 часа след раждането и апарат за продължителна регистрация на електрическата мозъчна активност - т.нар. Функционално церебрално мониториране. Такава апаратура получиха като дарение от „Българската Коледа“ водещи неонатологични клиники в страната – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - гр. Плевен, и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ – гр. Стара Загора. Дарената апаратура има потенциал да намали тежестта и дори да предотврати хроничните неврологични увреждания.

 

На клиниката по неонатология в МБАЛ „Бургас“, в която се приемат за лечение новородени в критично здравословно състояние, беше дарен  монитор за церебрална и соматична оксиметрия.

 

Клиниките по детска хирургия и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са уникални за София, а за някои заболявания и за цялата страна. Тук се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца. През отделението по детска реанимация годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми - оперирани, травматологични, токсикологични. Благодарение на „Българската Коледа“ тези клиники вече разполагат със Система за мониториране на гастроезофагинален рефлукс при деца, анестеологичен апарат със съвместим пациентен монитор и др. Системата за мониториране ще даде възможност за максимално щадяща и акуратна диагностика на функцията на гастроезофагеалния сегмент и е с един от най-съвременните методи за определяне на индикациите за оперативно лечение.

 

Лабораторията за неонатален скрининг на новородени деца на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, е единствената която осъществява скрининг на всички новородени  от цялата страна по отношение на вроден хипотиреоидизъми вродена надбъбречна хиперплазия. “Българската Коледа“ дари на лечебното заведения система за неонатален скрининг, която е от изключителна важност за диагностицирането и проследяването на всички новородени деца в България. Тя ще осигурява диагностициране и своевременно започване на лечението на заболявания, които са включени в задължителното скринингово изследване на всички новородени.

 

УМБАЛНП „Св. Наум“, гр. София получи дарение Течен хроматограф под високо налягане за изследване на антиконвулсанти  (противоепилептични средства). Същият ще бъде използван за изследване на деца с Епилепсия. Епилепсията в детска възраст, се среща 4 пъти по-често отколкото при възрастни, а болницата е специализирана за изследвания на детски епилепсии.

 

За Отделението по неонатология в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, е осигурен пулсоксиметър със специализирано приложение за скрининг за вродени сърдечни малформации. Апаратът е за неинвазивна диагностика (скрининг) на критични вродени сърдечни малформации при новородени непосредствено след раждането.  Дарената транспортна система ще бъде използвана за нуждите на интензивното отделение и звеното по детска кардиология на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания за транспорт на деца с критични кардиопатии, други тежки хронични сърдечни, белодробни и неврологични заболявания, налагащи постоянна изкуствена белодробна вентилация, инфузия на медикаменти,  парентерално хранене, аспирация на горни дихателни пътища и температурен комфорт.

 

Многопрофилни болници от цялата страна получиха нова апаратура за диагностика и лечение – ултразвукови апарати за диагностика в детска възраст и неонатология, пациентни монитори, апарат за неинвазиво почистване на секретите в белите дробове, апарат за дихателна реанимация, за функционално изследване на дишането и др.

 

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ допринесоха за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с тежки хронични заболявания да водят достоен живот. 


Подробен отчет на кампания 2016/2017 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

През 2016 г. се реализира тринадесетото издание на благотворителната инициатива на Президента на Република България, посветено на това „Да помогнем на децата в реанимация“. Кампания 2015/ 2016 успя да фокусира общественото внимание към проблемите на децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение.

 

В резултат на дарителската кампания 2015/2016 и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, бяха събрани 2 397 920 лв.

 

С 627 480 лв. от тази сума, през 2016 г. дарителите на „Българската Коледа” подкрепиха 480 деца за диагностика, лечение, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства. 14 деца с тежки заболявания бяха подпомогнати с общо 17 100 лв. за диагностициране чрез генетични изследвания, резултатите от които ще дадат възможност за уточняване на диагнозата и прецизиране на по-нататъшната им терапия. На 33 деца бе осигуренo лечение, включително едногодишната медикаментозната терапия, включваща растежен хормон, лечебни храни и други лекарства на стойност 181 880 лв. На 395 деца с неврологични заболявания бяха дарени средства за осъществяване на рехабилитация на обща стойност 378 900 лв., а за 38 деца бяха закупени медицински изделия и помощни средства за сумата от 49 600 лв.

 

За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 511 906 лв. на 19 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници, в които функционират клиники за реанимация и интензивно лечение.На клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“, в която се приемат за лечение новородени в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, от София, областта и цяла западна България, бяха дарени монитор за церебрална и соматична оксиметрия, мониторна система за неонатологична реанимация, ЕКГ апарат и автоматичен апарат BiPAP.Клиниките по детска хирургия, детска ортопедия и травматология, и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са уникални за София, а за някои заболявания и за цялата страна. Тези клиники вече разполагат с нова апаратура, дарена от „Българската Коледа“ -  апарат за дихателна реанимация, апарат за близка инфрачервена спектроскопия, апарат за неврофизиологичен мониторинг, анестезиологичен апарат и дигитален мобилен рентгенов апарат (DR).На клиниките по детска хирургия и по педиатрия, както и отделението за реанимация и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, бяха дарени мобилен ултразвуков апарат, пациентен монитор с електроенцефалография, пациентен монитор с капнометрия, апарат за дихателна реанимация и инкубатор за интензивни грижи.Екипът на отделението за интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, получи дарение от дефибрилатор, апарат за дихателна реанимация, термолегло и фибробронхоскоп.На клиника за деца с онкохематологични заболявания в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ, най-големият специализиран център в страната, в който се осъществяват диагностични и лечебни мероприятия при деца с кръвни заболявания и солидни тумори, „Българската Коледа“ помогна за подмяна и осъвременяване на специализираната апаратура, дарявайки високотехнологичните апарати флоуцитометър и апарат за левкафереза – клетъчен сепаратор.На неонатологичното отделение в СБАЛАГ „Майчин дом“ бяха дарени мултифункционална видеоларингоскопска система и транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин.Многопрофилни болници от цялата страна – в Бургас, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Асеновград, Сливен, Стара Загора и Ямбол, получиха нова апаратура за диагностика и лечение – ехографи, пациентни монитори, апарати за дихателна реанимация, апарат за неинвазиво почистване на секретите в белите дробове, дефибрилатор.

 

Подкрепяйки децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ помогна за спасяването на детски живот!Подробен отчет на кампания 2015/2016 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“


Реализирана съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата, „Българската Коледа“ успя да реализира целите, които си постави в рамките на дванадесетото издание – кампания 2014/2015 г.

 

В резултат на дарителската кампания 2014/2015, посветена на децата с вродени заболявания, бяха събрани 1 964 800 лв.В допълнение на това е дарена апаратура за 15 372 лв., или общо 1 980 172 лв.

 

Благодарение на проявената съпричастност към децата с тежки и хронични вродени заболявания, кампанията успя да подпомогне 496 деца за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация на обща стойност 688 502 лв. За диагностициране чрез генетични изследвания са подпомогнати 33 деца с вродени заболявания на обща стойност 24 900 лв. Резултатите от тях ще дадат възможност за уточняване на диагнозата и прецизиране на по-нататъшната им терапия. Осигурена беше едногодишната медикаментозната терапия на 43 деца, нуждаещи се от растежен хормон, лечебни храни и други лекарства на стойност 199 469 лв., а 349 деца с неврологични заболявания бяха подпомогнати за осъществяване на рехабилитация с общата сума от 287 100 лева. Със сумата от 21 600 лв. са подпомогнати 24 деца за закупуване на медицински изделия и помощни средства. 47 от подпомогнатите деца страдат от вродена глухота и притежават имплантирана кохлеарна система, която се нуждаеше от подмяна или поддръжка на основните компоненти, за да може да функционира. На 9 деца с пълна глухота, бяха осигурени нови речеви процесори на обща стойност 106 835 лв., 38 деца бяха подпомогнати за поддръжка на кохлеарната имплантна система и слухово-речева рехабилитация на обща стойност 48 568 лв. Така, опасността тези деца да потънат отново в света на пълната тишина бе преодоляна.

 

За тези деца „Българската Коледа“ е надежда, че не са сами в борбата си с болестта и подкрепа за да имат един по-добър и достоен живот.

 

„Българската Коледа“ успя да помогне на децата с вродени заболявания като осигури съвременна високотехнологична апаратура за университетски и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции за ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания. Кампания 2014/2015 дари медицинска апаратура на обща стойност 1 246 745 лв. на 10 лечебни заведения от цялата страна. На Националната кардиологична болница бяха дарени високотехнологичен ехокардиограф, дихателен апарат и мониторна система за проследяване на основните жизнени функции на малките си пациенти. Водещият център за лечение на вродени заболявания на дихателната система - УМБАЛ “Александровска”, получи дарение от апаратура за функционалното изследване на дишането с бодиплетизмографска кабина, апарат за дихателна реанимация, ендоскопска техника - фибробронхоскоскоп. Дарение от кампанията получи УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – сет за ригидна бронхоскопия, Артроскоп с пневматична турникетна система и мобилен ехографски апарат. На неонатологичните отделения в УАГБ “Майчин дом”, гр. София и УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив, бяха дарени респиратори от висок клас. Детските клиники в УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен, СБАЛДБ „Проф. д-р И. Митев“, гр. София и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, получиха съвременни ултразвукови апарати.

 

Дарявайки посочената апаратура, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ дава възможност да се подобри диагностиката, лечението и качеството на живот на децата с вродени заболявания.Подробен отчет на кампания 2014/2015 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи „Българската Коледа“ кампания 2013/2014 успя да събере 2 163 004 лева.


С близо 950 000 лв. от тази сума дарителите на „Българската Коледа” подкрепиха 524 деца – най-големия брой малки пациенти нуждаещи се от нашата съпричастност и помощ от създаването на инициативата. 81 от тези деца страдат от вродена глухота и притежават имплантирана кохлеарна система, която се нуждаеше от подмяна или поддръжка на основните компоненти, за да може да функционира. На 37 деца с пълна глухота, бяха осигурени нови речеви процесори на обща стойност 378 157 лв. 44 деца бяха подпомогнати за поддръжка на кохлеарната имплантна система и слухово-речева рехабилитация на обща стойност 48 200 лв. Така, опасността тези деца да потънат отново в света на пълната тишина бе преодоляна. В допълнение, през 2014г. „Българската Коледа” осигурени лекарства на 72 деца на обща стойност 222 906 лв., а 347 деца с неврологични заболявания бяха подпомогнати за осъществяване на рехабилитация с общата сума от 276 200 лева.
Искрено вярвам, че с помощта на “Българската Коледа” тези деца ще водят един по-добър и достоен живот. Вярвам също, че всички ние, чрез “Българската Коледа”, осъзнаваме колко голяма е сила на проявената човешката съпричастност и доброта и подадената ръка на изпадналите в беда.

Изминалата кампания дари и медицинска апаратура на обща стойност 1 207 177 лв. на 30 лечебни заведения от цялата страна, вклчително областни болници, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобрявана на ранния скрининг на всички новородени за глухота и слепота, ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания, както и високоспециализирана апаратура за университетските болници в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна. Срад тях са две вирокоспектърни дигитални системи RetCam за ранна диагностика на ретината при новородените за Стара Загора и Плевен, лазерен фотокоагулатор с индиректен офталмоскоп за Варна, операционни микроскопи най-ново поколение за комбинирана хирургия за университетските болници ИСУЛ в София и „Св. Георги“ в Пловдив, както и операционни микроскопи, бормашина и дрил система за двата центъра осъществяващи кохлеарни имплантации в България - болниците ИСУЛ и Военномедицинска академия. На 10 многопрофилни болници в цялата страна бяха дарени афторефрактометри, а на 23 лечебни заведения в цялата страна – апарати за отоакустични емисии за ранна диагностика на слуха на новородени и малки деца.
С дарената апаратура, дарителите на „Българската Коледа” кампания 2013/2014 г., дадоха възможност зрението и слуха на много деца да бъдат спасени и подариха уникален шанс на тези деца да реализират своя житейски потенциал.

 

Подробен отчет на кампания 2013/2014 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

 

Десетото издание на „Българската Коледа“ събра дарения с общ размер 2 072 500 лева, в допълнение на това бяха дарени лекарства за 255 466 лв., или общо 2 327 966 лева.

 

Когато започвахме „Българската Коледа“ в края на миналата година, имахме мечта – да доведем в България един от най-съвременните и ефективни високотехнологични методи за рехабилитацията на деца с неврологични заболявания: уред за локомоторна терапия. Съвсем скоро, благодарение на дарителите на „Българската Коледа“ в България ще функционират не един, а пет такива уреда – в София, Пловдив, Котел, Момин Проход и Бургас.

 

В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ бе напълно обновен пост-оперативния детски рехабилитационен център, който е от ключово значение за успешното лечение на малките пациенти.Закупени бяха и над 40 вида високотехнологични апарати за рехабилитация, сред които апаратура зарехабилитация на тазовото дъно за две лечебни заведения и апарат за инвазивна уродинамика.По този начин бе реализирана основната цел на “Българската Коледа”, кампания 2012/13 г. - ежедневна, високоспециализирана и високотехнологична рехабилитация да стане реално достъпна в цялата страна.

 

Щастливи сме, че от своето създаване “Българската Коледа”, Кампания 2012/13, успя да осигури подкрепа и за лечението и рехабилитацията на най-много деца: 485.

 

 

Със сумата от 349 160 лева бяха подпомогнати 426 деца с неврологични заболявания, а на 59 деца бяха дарени лекарства за едногодишна медикаментозна терапия на обща стойност 255 458 лв.

 

Подробен отчет на кампания 2012/2013 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

В рамките кампания 2011/2012г. на „Българската Коледа“ бяха набрани 1 362 342.00 лева.

 

По време на кампанията постъпиха 419 молби от родители на 432 болни деца, както и 42 молби от болнични заведения, съдържащи 113 заявки за закупуване на медицинска апаратура.

 

За постигане на по-голяма прозрачност и обективност при разпределението на набраните средства по време на Кампания “Българската Коледа” 2011/2012г. бе учредена Експертна комисия с консултативни функции във връзка с разглеждането на постъпилите молби за подпомагане. В състава й бяха включени: представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична асоциация, Националния консултант по педиатрия, представители от Център “Фонд за лечение на деца”, организации на дарителите и пациентските организации.

 

358 деца бяха подпомогнати със сумата от 773 750,59 лева за осъществяване на лечение и рехабилитация.

 

Закупена бе медицинска апаратура за 14 болнични заведения на обща стойност 585 519.00 лв. Лечебните заведения, подпомогнати от кампания 2011/2012 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, са:

 

 • „Специализираната болница за активно лечение по детски болести - проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София
 • Клиниката по Неонатология при "Първа МБАЛ- София" ЕАД, гр. София
 • „МБАЛ - Самоков” ЕООД, гр. Самоков
 • МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев
 • УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив
 • МБАЛ „ Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен
 • МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян
 • СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕОД, гр. Варна
 • „МБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас
 • МБАЛ "Св. Мина" ЕООД, гр. Пловдив
 • МБАЛ "Проф. Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора
 • МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана
 • „МБАЛ - Шумен” АД, гр. Шумен
 • „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград

 

Подробен отчет на кампания 2011/2012 г. на благотворителната инициатива „Българската Коледа“

 

Благодарение на щедростта на своите дарители, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ успя да събере общо 18 142 832 лева за периода 2003-2011 г.

 

Лечението на 1 066 български деца бе подпомогнато със сумата от 4 230 912 лева.

 

147 детски клиники и лечебни заведения получиха медицинско оборудване и линейки, под формата на дарение, на обща стойност 13 911 920 лева.