PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Вече 15 години „Българската Коледа“ помага за подобряване грижата за децата с различни тежки заболявания. Всички тези деца изпитват специфични затруднения и имат специални потребности, които забавят тяхното оздравяване и развитие.

Именно, за да помогне тяхната навременна диагностика и лечение, „Българската Коледа“ обединява усилията и съпричастността на хората за подпомагане чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна.

„Българската Коледа“ предоставя подкрепа и на конкретни деца, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. Данните по света показват, че децата, които са били подкрепяни навреме с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат бързо развитието на своите връстници и да разгънат пълноценно своите заложби и потенциал.

Според последни проучвания, онкологичните заболявания, генетичните увреждания, недоносеността, психичните разстройства, вкл. и такива, свързани с развитието, са най-честите сериозни заплахи за здравето на децата днес.

Безспорни са успехите, които съвременната медицина има по отношение на диагностиката и лечението. Прилаганите медицински технологии обаче не могат да доведат до трайни и оптимални за дадено заболяване постижения без те да бъдат съчетани с допълнителни грижи както към болното дете, така и към неговото семейство.

Затова новото издание на „Българската Коледа“ си поставя за цел да помогне комплексно на децата с тежки заболявания и увреждания, като осигури съвременна високотехнологична апаратура и подкрепи допълващите грижи, необходими за оздравяването на тези деца. Подкрепяйки децата с тежки заболявания и увреждания, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ ще допринесе за тяхното по-добро лечение и възтановяване, като с това ще даде шанс не само за живот на всяко дете, но и за по-бързата му интеграция в обществото, и развитието му като пълноценен гражданин.