PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ събра 2 472 000 лева
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ събра 2 472 000 лева

19 февруари 2018
Петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ събра 2 472 000 лева

Резултатите от тазгодишното издание на „Българската Коледа“, което се провежда за петнадесети пореден път под патронажа на Президента на Република България, бяха представени от организаторите на кампанията, в присъствието на партньорите и членовете на Експертния съвет към благотворителната инициатива.

Екипът на президента изрази благодарност за безценната помощ на съорганизаторите на Кампанията - БНТ и НТВ, както и за активното участие на членовете на Експертния съвет в реализирането на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, за ангажираността и отдадеността на каузата за по-добро детско здравеопазване и повече здрави деца.

„Българската Коледа“ не би била възможна без подкрепата на хиляди добродетелни българи. Всички те за поредна година доказват, че благотворителността в България има дълбоки корени, а чувството за доброта и съпричастност са основни ценности. Над 3 000 индивидуални дарители  и 420 компании и организации са направили дарения на обща стойност 1 917 000 лeвa.  В полза на кампанията до този момент са изпратени 555 000 кратки съобщения на стойност 1 лв., като дарената сума от тях е общо 555 000 лв. 

Администрацията на президента изрази благодарност и към всички медийни партньори, за проявения професионализъм при отразяване на кампанията, и показаните в репортажите добронамереност, загриженост и хуманност към болните деца и техните семейства.

Успеха на кампанията се дължи и на участието на известни личности, помогнали за популяризирането й - артисти, спортисти, режисьори, сценаристи и др. Всички те взеха участие в коледния благотворителен концерт и помогнаха идеите на кампанията да достигне до повече хора.

Специална благодарност беше изразена и на родители, участвали в медийното отразяване на Кампанията, разказвайки историите на болните си деца. Сред тях са родители и деца, които са подпомагани през годините от „Българската Коледа“, участваха и такива, които не са подпомагани, но искаха да вдъхнат кураж на тези, които в момента са в беда.

Екипът на президента изтъкна и заслугата на многобройните организатори на различни инициативи, събития и кампании в подкрепа на „Българската Коледа”. 97 училища от цялата страна са част от каузата в помощ на спасения детски живот.

Благодарение на тези обединени усилия, общият размер на получените дарения за  периода 01.12.2017 г. - 16.02.2018 г.,  е   2 472 000 лв. Кампания 2017/2018 постави във фокуса на „Българската Коледа“ грижата за спасения детски живот.

Новите методи на диагностика позволяват навременно откриване на заболяванията и прилагане на лечение, водещо до спасяване на живот. Спасеният детски живот се нуждае от продължителна грижа, за да бъдат предотвратени евентуални хронични заболявания и усложненията от тях. Поддържането на здравето на спасените деца изисква усилия за дълъг период от време, дори през целия живот, като в повечето случаи това е сериозно предизвикателство - както за лекарите, така и за техните семейства. При много от тези деца се налага системна медицинска грижа, постоянен медицински контрол, медикаментозно поддържащо лечение и много често продължителна, специализирана рехабилитация. Затова петнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ насочва своите усилия да помогне в грижата за продължителното лечение и активната рехабилитация.

До този момент в Администрацията на Президента са постъпили 250 заявления за подпомагане на деца. Исканията за подпомагане са основно за: диагностика, медикаментозна терапия, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства. Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечението или рехабилитацията му, може да подаде документи за подпомагане от кампанията. Експертният съвет и Комисията към „Българската Коледа“ ще разгледат всички постъпили заявления и ще вземат решение за необходимото и възможно подпомагане.

Молби за подпомагане на деца се приемат целогодишно.

Към момента общо 33 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от Кампанията. 

Организаторите на „Българската Коледа“ уверяват, че както и досега, набраните суми от кампанията ще бъдат разпределени публично, прозрачно и обществено отговорно.

Кампанията се организира и провежда на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата по благотворителната инициатива „Българската Коледа”. Набраната сума се изразходва само за: Лечение на деца, осигуряване на медицински изделия и помощни средства които не се финансират от републиканския бюджет, НЗОК или Ц”ФЛД”, както и за допълнителни рехабилитационни процедури; Безвъзмездно предоставяне на медицинска апаратура, предназначена за лечение и рехабилитация на деца.

Решенията за отпускане на средства за лечение на деца и за закупуване на медицинска апаратура се вземат с подписването на тристранен протокол от Комисия с представители от Президентската администрация, Нова телевизия и Българската национална телевизия, на основание предложение на Експертния съвет към „Българската Коледа“.

В Експертния съвет са включени представители на Министерството на здравеопазването, Национални консултанти по различни видове детски болести, представители на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по неонатология, неправителствени и пациентски организации.

Закупуването на медицинска апаратура се осъществява след осъществена процедура по Закона за обществените поръчки в Администрацията на Президента, съгласно споразумение между учредителите.

С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на Благотворителната инициатива, при съблюдаване на ограниченията, въведени с действащото законодателство, Правила на Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” са публично достъпни на интернет страницата на инициативата www.bgkoleda.bg.