PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Критичните здравословни състояния, при които децата се нуждаят от реанимация и интензивно лечение, най-често са причинени от: инциденти; тежко общо заболяване; пред или след оперативна интервенция; рискови новородени – недоносени, с вродени малформации, инфекции и др.

Почти 5 % от постъпващите за болнично лечение деца са в тежко състояние, със заплашващи живота нарушения в жизненоважни функции, налагащи незабавна висококвалифицирана помощ. Тези състояния при децата протичат динамично и при липсваща спешна помощ, своевременна и точна диагностика, и стартиране на адекватно лечение, често настъпват необратими промени в засегнатите органи и системи, водещи до тежка инвалидизация за цял живот или загуба на детски живот.

В отделенията за реанимация и интензивно лечение денонощно се борят за живота на всяко дете изпаднало в критично състояние. Непрекъснато се мониторират жизненоважни параметри на крехкия детски организъм, благодарение на което лекарите всеки момент могат да се намесят и да направят възможното за да променят хода на заболяването. А една от особеностите при децата е, че органите не са напълно зрели, поради което имат ограничен потенциал да се справят с извънредни натоварвания. Като резултат често следва много бързо влошаване в състоянието на детето и изпадане в критично състояние. Това важи с особена сила за най-малките деца - до едногодишна възраст и особено за новородените. При тях дори едно невинно респираторно заболяване може да доведе за броени часове до тежка дихателна недостатъчност, изискваща интензивни грижи чрез подпомагане на дишането с апаратна вентилация.

Най-тежките случаи на критични състояния са при рисково родени деца с различни животозастрашаващи състояния, деца с тежки форми на инфекция, травми, деца с нарушени жизнени функции на основни органи, дихателна недостатъчност, нарушения в съзнанието - кома, вродени аномалии, вродени сърдечни малформации, гърчове, аспирация на чужди тела в дихателните пътища.

Деца в особено критично здравословно състояние са тези, с тежки злокачествени кръвни заболявания и солидни тумори. Като последствие на активния процес на растеж и оформяне на детския организъм, преобладават уникални, само за тази възраст болестни състояния, които протичат остро и агресивно. Затова, медицинското поведение изисква стриктно планиране на най-подходящите диагностични и лечебни мероприятия. При това, те трябва да се извършат във възможно най-кратък срок, с цел постигане на максимално добри резултати. Същевременно, по време на лечението на основното злокачествено заболяване, са възможни комбинирани ефекти на болестта и терапията, които в една или друга степен създават предпоставки за тежки усложнения, изискващи интензивни медицински грижи.

В обхвата на критичните състояния са и децата, нуждаещи се от спешно хирургично лечение, включително деца с вродени аномалии на различни органи. Касае се за спешни животозастрашаващи състояния, при които е необходима хирургична корекция на малформацията, която ако не се осъществи ще настъпи летален изход. Тяхната честота е между 350 и 500 деца годишно.

Всяко дете, дори напълно здраво, поради различни обстоятелства, може да се окаже в ситуация, водеща до критично здравословно състояние, изискващо реанимация и интензивно лечение. Това са деца, претърпели тежка злополука или инцидент, с тежки травми и др.

Комплексният подход и използването на високотехнологична съвременна апаратура в лечението на тези деца съществено подобрява тяхното състояние и намалява случаите на тежко инвалидизиране или загуба на безценен детски живот.

Затова тринадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ насочва своите усилия в подкрепа на децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение.