PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2013/2014 г.
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2013/2014 г.

01 август 2014
Приключи конкурсната процедура по публикуваната обява за набиране на оферти за закупуване на медицинска апаратура в рамките на Кампания 2013/2014 г.

През месец декември 2013 година стартира единадесетото издание на благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” 2013/2014 г.
Цялостната мисия на „Българската Коледа” е да насърчава дарителството в страната, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца.
„Българската Коледа“ 2013/2014 г. насочи своите усилия към грижата за зрението и слуха на децата – „За по-малко деца с увредено зрение и увреден слух“.
В рамките на приоритетната цел на Кампания 2013/2014г. е ранната диагностика и навременно лечение на деца със зрителни и слухови увреждания. В рамките на тази цел организаторите на благотворителната инициатива успяха да привлекат общественото внимание към тази значима тема в детското здравеопазване.
За да има по-малко деца с увредено зрение и слух, „Българска Коледа” кампания 2013/2014 г. си постави за цел да подпомогне университетски и областни болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобрявана на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания, чрез подобряване на оборудването си и разширяване на компетентността на специалистите работещи в тях.
Във връзка с това, на 19.06.2014 г. организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата, обявиха началото на процедура за набиране на оферти за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на лечебни заведения, осъществяващи ранна диагностика и лечение на деца със слухови и зрителни увреждания.
Експертният съвет и Комисията към благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа“ разгледаха и оцениха всички постъпили оферти въз основа на предварително определения критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта“ по посочените показатели и съответната им относителна тежест, съгласно Методиката за оценка на офертите. В тази връзка и при прилагане на формулата за крайна оценка, бяха класирани направените предложения от оферентите.
В резултат на това, са избрани следните доставчици на медицинска апаратура. ТУК
До края на месец септември посочената медицинска апаратура ще бъде доставена в съответните лечебни заведения.
Ще бъдат сключени и договори за дарение между съорганизаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ и лечебните заведения, които ще регламентират условията за ползване на дарената апаратура.