PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2013/2014 ГОДИНА
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2013/2014 ГОДИНА

20 ноември 2014
РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯ 2013/2014 ГОДИНА

Реализирана съвместно от Администрацията на Президента на Република България, Българска национална телевизия и Нова телевизия, подкрепена от дарители и партньори, благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2013/2014г., успя да набере дарения в размер на 2 163 004 лева.

През единадесетото издание на инициативата постъпиха 569 заявления от родители за подпомагане на нуждаещи се от лечение и рехабилитация деца, както и 30 заявления от лечебни заведения за закупуване на медицинска апаратура, по приоритетната за „Българската Коледа“ 2013/2014 г. тема – „За по-малко деца с увредено зрение и увреден слух“

С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на инициативата, както и обективност при разпределението на набраните средства, всички заявления за подпомагане бяха разгледани от Експертния съвет към благотворителната инициатива „Българската Коледа“. В състава на Експертния съвет участват: представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична асоциация, Националните консултанти по педиатрия, неонатология и нефрология, представители на Център “Фонд за лечение на деца”, представители на неправителствени организации в обществена полза, работещи в сферата на детското здраве, филантропията и защита на правата на пациентите.

Със сумата от 947 763 лева бяха подпомогнати 524 деца за осъществяване на лечение, рехабилитация и поддръжка на кохлеарна имплантна система, както следва: ТУК
От създаването на благотворителната инициатива “Българската Коледа“, кампания 2013/2014 г. успя да подпомогне лечението и рехабилитацията на най-много деца - 524.
През 2014 г. успешно бе реализирана приоритетната цел на кампания 2013/14 г. – „ЗА ПО-МАЛКО ДЕЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И УВРЕДЕН СЛУХ“.
За да има по-малко деца с увредено зрение и слух, „Българска Коледа” кампания 2013/2014 г., подпомогна университетските и областните болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобрявана на ранната диагностика и активното съвременно лечение на тези заболявания, чрез подобряване на оборудването си и разширяване на компетентността на специалистите работещи в тях. Закупена бе медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност 1 207 177 лв. за ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания за областните болници, както и високоспециализирана апаратура за университетските болници в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна. Дарявайки тази апаратура, „Българската Коледа” кампания 2013/2014 г., осигурява възможност зрението и слуха на много деца да бъдат спасени и дава уникален шанс на тези деца да реализират своя житейски потенциал.

На университетските болници в Стара Загора и Плевен бяха дарени широкоспектърни дигитални системи RetCam за ранна диагностика на заболяванията на ретината при новородени. С тяхна помощ се открива навреме увреждането, когато то е лечимо. Апаратът дава възможност направените изследвания да бъдат консултирани с лекари от други болници. Апаратурата ще позволи доказване и на други патологии, вродени аномалии на зрителния нерв, на ретината, както и осъществяване на профилактични прегледи на всички новородени.

За да се спре прогресирането на очните заболявания, да се стабилизира процеса и да се запази зрението на повече деца, “Българската Коледа” дари на СБОБАЛ - Варна Лазерен фотокоагулатор, куплиран с индиректен офталмоскоп, заедно с леща за индиректна фотокоагулация. Лазер – лечението ще позволи да се подобри качеството и прецизността на лечебния процес, да се намали болката, която се изпитва от новороденото и ще даде възможност за по-бързо възстановяване.

Операционни микроскопи най-ново поколение, за комбинирана хирургия на преден и заден очен сегмент при множество вродени и придобити заболявания в детска възраст беше дарен на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” и УМБАЛ “Св. Георги”- Пловдив.

На десет многопрофилни болници за активно лечение в цялата страна бяха дарени Авторефрактометри (видеоретиноскопи) за измерване параметрите на зрението – късогледство, далекогледство, астигматизъм. Позволява точно и бързо да бъде изследвана рефракцията на деца от 6-месечна възраст. Апаратът позволява безконтактно измерване на рефракцията едновременно и на двете очи.

За да осигури ранно откриване на слуховите увреждания на деца, “Българската Коледа” дари Апарати за отоакустични емисии на 23 лечебни заведения в цялата страна. Апаратът се използва за ранна диагностика на слуха на новородени и малки деца.

Кохлеарната имплантация е най-съвременният метод за слухопротезиране на хора с най-техката загуба на слуха, с над 10-годишна история в България. За двата центъра, осъществяващи кохлеарни имплантации – УМБАЛ “Царица Йоанна ИСУЛ” и Военномедицинска академия, беше осигурена съвременна съвременна апаратура от най ново поколение – операционни микроскопи, бормашина и дрил система.

Апаратурата беше закупена чрез отворена конкурсна процедура за избор на доставчик за всеки от апаратите, след публична обява за набиране на оферти на интернет страниците на съорганизаторите на благотворителната инициатива. Условията за ползване на дарената апаратура бяха регламентирани в договори за дарение, сключени между съорганизаторите на благотворителната инициатива “Българската Коледа” и лечебните заведения.
Тридесетте лечебните заведения, чиито стратегии за устойчиво развитие „Българската Коледа“ подкрепи през 2014 година, дарявайки им медицинска апаратура на обща стойност 1 207 177 лв. са: ТУК
Сетивата са връзката между човека и света, те дават възможност на детето да постигне своя пълен потенциал. За съжаление някои деца още от своето раждане са силно застрашени от това да изгубят своето зрение и слух.
Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2013/2014 г., както и всички, които я подкрепиха, приеха като свой дълг предизвикателството и отговорността този риск да бъде овладян.
Партньорите в кампанията са уверени, че дарената апаратура ще осигури навременно откриване на зрителните и слухови заболявания при децата и ще даде възможност за съвременно високотехнологично лечение.

Обобщена информация относно резултаите, постигнати от благотворителната инициатива на Президента на Република България "БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА", в рамките на кампания 2013/2014 година