PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Медицинско оборудване на стойност 2 милиона лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2021/2022
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Медицинско оборудване на стойност 2 милиона лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2021/2022

02 юни 2022
Медицинско оборудване на стойност 2 милиона лева ще бъде закупено със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“, кампания 2021/2022

Процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура на обща стойност 2 070 000 лева, финансирана със средства от Кампания 2021/ 2022  на “Българската Коледа“, е открита от днес в изпълнение на целите на благотворителната инициатива.

 

Със средствата ще бъде закупена съвременна високотехнологична апаратура за диагностика, мониториране и лечение за университетски и областни болници в страната, в които функционират клиники, отделения или сектори за интензивно лечение на деца. Апаратурата е предназначена за лечение на деца в критично здравословно състояние, нуждаещи се от спешна помощ, реанимация и интензивно лечение. Същата е определена съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от „Българската Коледа” - от Експертния съвет и Комисията към благотворителната инициатива.

 

Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

 

През месец май са подпомогнати още 83 деца в рамките на кампания 2021/2022. Експертният съвет към инициативата одобри постъпилите молби за помощ на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински становища и назначени терапии от лекуващи лекари. Дарените средства на 83-те деца са на обща стойност 95 796, 34 лв.

 

От началото на деветнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, което стартира на 1 декември 2021 година, са дарени общо 570 595, 61 лв. за 339 деца с различни заболявания – ендокринологични, нефрологични, неврологични и др.

 

Деветнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, което ще продължи до 1 декември 2022 г. е с фокус „Дари надежда на дете в беда“ - в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение. Инициативата протяга ръка за поредна година към всички деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация. Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа“ се приемат и разглеждат целогодишно.