PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Общо 215 деца са подали заявления да получат подкрепа от 17-ото издание на „Българската Коледа“
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Общо 215 деца са подали заявления да получат подкрепа от 17-ото издание на „Българската Коледа“

01 февруари 2020
Общо 215 деца са подали заявления да получат подкрепа от 17-ото издание на „Българската Коледа“

Общо 215 заявления за подпомагане на деца са постъпили в Администрацията на президента от началото на 17-ото издание на благотворителната кампания под патронажа на държавния глава „Българската Коледа“. Исканията са основно за диагностика, медикаментозна терапия, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства.

Приемането на заявления за подпомагане на деца от „Българската Коледа“ продължава през цялата година. Целогодишно се набират и дарения за инициативата. 

От стартирането на седемнадесетото издание на кампанията на 29 ноември 2019 г. до настоящия момент получените средства чрез банкови преводи възлизат на 1 858 000 лева. Изпратените кратки съобщения и гласови обаждания са на стойност 544 000 лева. Така бюджетът, с който „Българската Коледа“ 2019/20 разполага, е 2 400 000 лв.

Кампанията, която ще продължи през цялата 2020 година, е под наслов „Да дарим бъдеще на болните деца“, а целите – подпомагане на нуждаещи се от лечение и рехабилитация деца, и осигуряване на съвременна високотехнологична апаратура за диагностика, лечение и рехабилитация.

“Българската Коледа“ се организира и провежда на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата по благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

Набраната сума се изразходва само за подпомагане на деца и закупуване на медицинска апаратура за детски клиники и отделения, без да се удържат от нея разноски и каквито и да било други разходи, свързани с инициативата.  

Редът за кандидатстване за подпомагане е публикуван на сайта на кампанията: https://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane.

Постъпилите заявления за подпомагане се разглеждат от Комисията и Експертния съвет  към инициативата. За формиране на становище по всяко заявление се използва предоставената от заявителите информация. Вземането на решение по всяко от постъпилите заявления се извършва с решение на Комисията, вземайки предвид общия размер на набраните по време на кампанията средства и предложението на Експертния съвет.

Не се даряват средства от благотворителната инициатива “Българската Коледа” за експериментални методи на лечение и рехабилитация, както и за заплащане на допълнителни услуги, извън оказаната медицинска помощ,  като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване.

Дарението се превежда по дарителска банкова сметка на нуждаещото се дете, след подписване на декларация, чрез която родителите се задължават, в срок до 12 месеца след получаване на дарението, да предостави на благотворителната инициатива отчетни финансови и медицински документи.   

Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка, след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство. Лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение.

Дарения за кампанията могат да бъдат правени целогодишно. Всяко лице може да дари сумата от 1 лев, като позвъни или изпрати текстово съобщениечрез съответния български оператор на телекомуникационна услуга или да дари сума по дарителската банкова сметка на инициативата, като посочи в платежното нареждане „За „Българската Коледа", включително чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), чрез ePay.bg и UPay.

За полученото дарение се подписва договор за дарение с БНТ (съучредител и съорганизатор на кампанията), и на дарителя се издава сертификат.

Дарителската банкова сметка и номерата за телекомуникационната услуга са посочени на интернет страницата на инициативата www.bgkoleda.bg.

С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на Благотворителната инициатива, при съблюдаване на ограниченията, въведени с действащото законодателство, Правила на благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската Коледа” са публично достъпни на интернет страницата на инициативата www.bgkoleda.bg.