PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Тема на кампанията
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Много деца с различни заболявания са лишени от възможността да изживеят безгрижно и пълноценно своето детство. Всички тези деца срещат различни трудности и имат специални потребности, които забавят тяхното развитие.

Подкрепата, която чрез „Българската Коледа“ се стремим да окажем може да помогне на децата с тежки здравословни проблеми, със затруднения в развитието и увреждания така, че в ранното си детство да преодолеят здравословните си проблеми и да реализират пълния си потенциал.

Прецизната диагностика, навременното лечение и активната рехабилитация може да смекчи тежестта на уврежданията и да подпомогне пълноценното участие на детето във всички сфери на живота.

С напредъка на медицинската наука и прилаганите в медицинската практика нови методи на лечение, във все повече случаи има възможност за постигане на пълно излекуване на тежки и трудно-лечими доскоро заболявания в детска възраст.

За постигане на трайни резултати от лечението, предотвратяване на усложненията и намаляване на последиците от заболяването често се налага и продължителна специализирана рехабилитация.

Във всяка педиатрична специалност съществуват редица тежки болести. Според последните проучвания, сериозни заплаха за здравето на децата се сочат онкологичните заболявания, генетичните увреждания, увреждания вследствие на недоносеност, психични разстройства, включително и такива свързани с развитието и вродени аномалии.

Грижата за детското здраве е приоритет. Значим е приносът на лекари, специалисти, рехабилитатори, ерготерапевти, психолози, логопеди за подобряване на комплексната грижа за болните деца. Но за да постигне детското здравеопазване своите цели, трябва да се включат иновациите, които са значим двигател в борбата за спасяване на детския живот.

Затова седемнадесетото издание на благотворителната инициатива призовава „Да дарим бъдеще на болните деца“ чрез осигуряване на съвременна високотехнологична апаратура за прецизна диагностика, съвременно лечение и активна рехабилитация.

Защото вярваме, че чрез осигуряването на такава ще разширим възможностите на българските лекари да прилагат съвременни иновативни методи на лечение.

Защото вярваме, че всяко дете заслужава щастливо детство и пълноценен живот.